Evropské pojišťovnictví: Předběžné výsledky 2017


			Evropské pojišťovnictví: Předběžné výsledky 2017

Federace Insurance Europe (IE), která sdružuje 35 národních asociací pojišťoven a zajišťoven z příslušných evropských zemí, zveřejnila ve statistické brožuře „European Insurance – Key Facts“[1] předběžné základní údaje o vývoji evropského pojišťovnictví za rok 2017. Jako obvykle jsou v ní obsažena globální data o pojistném, pojistném plnění, investicích, ale rovněž o celkové pojištěnosti, hustotě pojištění či o zaměstnanosti a distribučních kanálech. V tomto článku budou prezentovány toliko vybrané statistické údaje.

Evropské pojišťovnictví ve světě

Evropa se podílela na globálním pojistném v roce 2017 cca 30 %. Podíl Asie činil 33 % a Severní Ameriky 31 %. Po třech procentech připadalo na Jižní Ameriku a Karibik a pak také na Oceánii a Afriku. IE uvádí pouze tato čísla. V této souvislosti je ale potřebné upozornit, že v posledních letech pozice Evropy na globálním pojistném trhu oslabila. V roce 2013 totiž Evropa byla globální jedničkou s podílem 35,16 % a teprve pak následovala Severní Amerika (29,83 %) a Asie (27,55 %).[1] To znamená, že dynamika růstu pojistného byla v Evropě od roku 2013 nižší než ve zmíněných dvou oblastech.

Hrubé předepsané pojistné

Celkové hrubé předepsané pojistné v Evropě v roce 2017 činilo 1 213 mld. eur, z toho připadalo 710 mld. eur na životní pojištění, 371 mld. eur na neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) a 132 mld. eur na soukromé zdravotní pojištění. Ve srovnání s rokem 2016 se celkové pojistné zvýšilo o 4,7 %, životní pojištění o 5 %, neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) o 4,4 % a soukromé zdravotní pojištění o 3,9 %.


Mohlo by vás zajímat: Příklady z praxe: Pojistné podvody a sociální sítě


Celková pojištěnost a hustota pojištění

Celková pojištěnost, která vyjadřuje procentuální podíl hrubého předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v běžných cenách, se v roce 2017 zvýšila o 0,14 % na 7,53 %. IE uvádí, že se pohybovala v rozmezí od 0,9 % (Lotyšsko) do 12,2 % (Spojené království).  Hustota pojištění, jinak průměrné pojistné na jednoho obyvatele, dosáhla v roce 2017 úrovně 2 030 eur a oproti roku 2016 byla vyšší o 83 eur. Na životní pojištění připadala částka 1 189 eur, na neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) 621 eur a na soukromé zdravotní pojištění 220 eur.

Pojistná plnění

Evropští pojistitelé vyplatili na pojistných plněních v roce 2017 cca 1 022 mld. eur, tj. o 8,6 % více než v roce 2016. Z toho připadalo na životní pojištění 668 mld. eur (+ 11,4 %), na neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) 248 mld. eur (+ 3,5 %) a na soukromé zdravotní pojištění 106 mld. eur (+ 3,4 %). 

Závěr

Předběžné výsledky zveřejněné IE ukazují především solidní nárůst pojistného v roce 2017. Je nutno je však hodnotit zatím střízlivě, protože některé národní asociace pojišťoven totiž v době sběru ještě neměly všechny údaje k dispozici, nebo je IE nedodávají.  


[1] https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/European%20insurance%20-%20Key%20facts%20-%20October%202018.pdf

[2] MESRŠMÍD, J. Pojišťovnictví v globálním prostředí. Praha : Professional Publishing, 2015, s. 35.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články