Firemní klienti chtějí pojistit pouze základní rizika


			Firemní klienti chtějí pojistit pouze základní rizika
21.4.2009 Pojistný trh

V rozhovoru s předsedou představenstva a generálním ředitelem pojišťovny Slavia Ing. Radkem Žďáreckým, MBA, se dozvíte, zda mají firemní klienti zájem zachovat si pojistnou ochranu i v době krize.  A také jak je to s pojištěním cizinců - zda takové produkty na našem trhu jsou či ne.

*Je zájem o pojistné produkty stejný jako v dobách, kdy se o finanční krizi ještě nevědělo?

U pojištění občanů  jsme žádný dopad  krize nezaznamenali. Zájem o naše produkty roste, ať už je to povinné ručení, cestovní pojištění nebo další doplňkové pojistné produkty. Pokud se nějakým způsobem krize projevuje, tak pouze tak, že občané více oproti minulosti hledají nejvýhodnější pojistné produkty na trhu. A protože naší strategií je nabízet přesně takové produkty, máme úspěch. Například u povinného ručení nabízíme nejvýhodnější ceny pro

"U pojištění občanů  jsme žádný dopad  krize nezaznamenali."

ukázněné řidiče a jsou období, kdy opravdu řešíme nápor zájemců o toto pojištění u Slavia pojišťovny. 

U firemních klientů vnímáme chování, které je nyní pochopitelné, a to zachovat si pojistnou ochranu, ale v základním rozsahu rizik. Odbourávají se tedy různá doplňková pojištění tak, aby základní pojistná ochrana byla co nejlevnější. Současně se pak vyskytují požadavky na pojištění pohledávek. S ohledem na dramatický vývoj finanční situace podnikatelských subjektů jsme ale v tomto směru velmi obezřetní. Největší změny zaznamenáváme u klientů silně závislých na exportu. Ti se často dotazují na možnost odkladu splátek pojistného.

*Jak je to s podnikateli a s pojištěním měst a obcí? Splnila se očekávání, že právě obava z majetkových škod bude vést k růstu zájmu o pojištění?

Ano, tyto předpoklady se naplňují. Je ale třeba si uvědomit, že města a obce již pojištěné jsou, protože odpovídají za škody na svých komunikacích, jako jsou silnice nebo městské či obecní parky. V souvislosti s rozšířením odpovědnosti za údržbu také městských a obecních chodníků tedy dochází nikoliv k uzavírání nových pojistných smluv, ale rozšiřování současných smluv. Na tuto situaci jsme tedy připravení, stejně jako s ní počítala města a obce.

*Měla jsem možnost podrobně se seznámit s legálními postupy při veřejných soutěžích na pojištění státního majetku. Makléř, který pojištění sjednává, má být placen zadavatelem. Provizi tedy nesmí pojišťovna makléři vyplatit. Je pojišťovna Slavia na tuto možnost technicky připravena?

Obecně se považujeme za jednu z nejpružnějších pojišťoven na trhu. Proto jakýkoliv požadavek z trhu pro nás není problémem ale výzvou. Jde o jednu z klíčových konkurenčních výhod, o kterou se při poskytování služeb klientům opíráme.

*Jak jste spokojeni s makléři, s nimiž spolupracujete?

Tak, jako v osobním, tak i v profesním životě platí, že potkáváte lidi, subjekty rozdílných kvalit. Pro pojišťovnictví je charakteristická výrazná koncentrace nadprůměrných lidí. S potěšením mohu konstatovat maximální spokojenost se spoluprací s již aktivními makléři, ale i velmi dobrou komunikaci s pojistnými makléři na trhu obecně. Výsledkem je neustálý růst počtu našich aktivních distributorů (makléřů).

*Před nedávnem si pan Motejl v roli ombudsmana stěžoval, že cizinci (v pracovním poměru) u nás nemají přístup ke zdravotnímu pojištění. Pokud vím, vy tento produkt cizincům nabízíte? Měl pan Motejl pravdu, či ne?

Nevím přesně, co pan Motejl zmiňoval, ale faktem je, že zdravotní pojištění pro cizince nabízíme a je to velmi úspěšný produkt, o který je na trhu velký zájem. Povinnost mít zdravotní pojištění platí pro všechny cizince ze zemí mimo EU ze zákona. Je ale také faktem, že na českém pracovním trhu působí velké množství subjektů, které zprostředkovávají zaměstnávání cizinců a snaží se ušetřit své náklady tím, že obcházejí některá zákonná pojištění. Jimi zaměstnávaní cizinci často neznají svoje práva a nemají ani účinnou možnost jak se bránit zneužívání jejich situace. Tyto subjekty tak často cizince nepojišťují, nebo jim vystavují pro potřeby různých kontrol ze strany cizinecké policie falešná potvrzení o pojištění. Anebo pojistku vyřídí až v okamžiku, kdy se cizinci něco stane a potřebuje zdravotní péči. Snažíme se proto informovat cizince přímo v jejich komunitách, jaká mají práva a tento pojistný produkt jim nabídnout – je totiž velmi výhodný a silně jej doporučujeme, protože tito cizinci u nás často pracují v manuálních profesích, kde je riziko zranění či úrazu výrazně vyšší.

*Můžete vlastnosti produktu „zdravotní pojištění pro cizince“popsat?

Jde o povinné pojištění pro všechny cizince ze zemí mimo EU, které je nezbytnou podmínkou udělení víza do České republiky. Toto zdravotní pojištění kryje náklady na ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu. Konkrétně naše pojištění kryje náklady na ambulantní péči, léčení v nemocnici, neodkladné zubní ošetření, repatriaci a převoz tělesných ostatků. V našich smluvních zařízeních se pojištěný cizinec pouze prokáže kartičkou Slavia pojišťovny a je ošetřen zdarma, bez nutnosti platby v hotovosti a následného proplacení účtu ze strany Slavia pojišťovny. S našimi smluvními zařízeními, mezi které patří fakultní nemocnice, si už platbu vyřešíme sami.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články