IBM: Insurtech trh inspiruje a pozvolna i rozděluje


			IBM: Insurtech trh inspiruje a pozvolna i rozděluje

Moderní pojišťovny, které jsou si vědomy měnících se poměrů na trhu, spolupracují nebo investují do fenoménu Insurtech. Ty pomalejší instituce jsou pod tlakem. To je hlavní poselství z tržní studie IBM, v níž bylo dotazováno 1200 špičkových expertů včetně členů top managementu.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.