IBM: Insurtech trh inspiruje a pozvolna i rozděluje


			IBM: Insurtech trh inspiruje a pozvolna i rozděluje

Moderní pojišťovny, které jsou si vědomy měnících se poměrů na trhu, spolupracují nebo investují do fenoménu Insurtech. Ty pomalejší instituce jsou pod tlakem. To je hlavní poselství z tržní studie IBM, v níž bylo dotazováno 1200 špičkových expertů včetně členů top managementu.

IBM předpovídá „odmítačům nebo ignorantům“ insurtechu a nových technologií krátkou budoucnost a podporuje své závěry výroky ze samotné branže pojišťovnictví. Podle IBM se šíří oborem trhlina.

Branže pojišťovnictví spolupracuje se sférou Insurtechu a nechává se jím inspirovat. Minimálně je tomu tak u těch nejprogresivnějších, o nichž ještě bude několikrát řeč. Podle studie 81 % hrdých „průkopníků“ už do Insurtechu investovalo nebo s ním spolupracuje nějakou jinou formou. Podle IBM vítají tyto firmy efekt, kdy Insurtechy přinášejí růst, nové technické možnosti a lepší efektivitu do odvětví pojištění. V těchto oblastech jsou totiž tito noví hráči „doma“.

Pojistitelé chápou, že přes Insurtech lze vytvořit nové komunikační cesty k zákazníkům, a sice obzvláště využitím umělé inteligence, kognitivními kapacitami, internetem věcí, blockchainem nebo cloudy. Klienti naopak nové možnosti oceňují a od svých pojišťoven je vyžadují bez ohledu na to, zda se jedná o etablované společnosti nebo nováčky. Ukazuje se, že toto poselství padá na úrodnou půdu. Více než polovina z 1 200 respondentů (56 %) vidí Insurtech jako šanci ke zlepšení vztahů s vlastními zákazníky. A to se dá vyjádřit i v penězích: investice do Insurtechu v letech 2014 až 2016 činily více než 5 bilionů USD.


Mohlo by vás zajímat: ČAAS: Zvoní „lovcům nehod“ hrana?


Kde je potenciál

Zajímavý je rozdílný pohled na potenciál uplatnění Insurtechu z pojišťoven a ze samotných Insurtech firem. Pojišťovny vidí největší příslib v oblasti likvidace škod (50 %), Insurtech v asistenci (39 %). Jinak obecně pojišťovny věří v obohacení své branže více – optimistické jsou i u úpisu rizik (48 %), kde naopak Insurtech zůstává velmi zdrženlivý (13 %) a administraci pojistných smluv (40 %). Nejmenší vyhlídky odhadují subjekty obou sfér u získávání nových klientů a sjednávání smluv (pojišťovny 18 %, Insurtech 12 %) – to zůstane i do budoucna zřejmě doménou živých poradců.

Pojišťovnictví na rozcestí

Téměř 75 % dotázaných míní, že Insurtech přinese doslova „roztržení“ branže pojišťovnictví. Ale jen 43 % účastníků ankety se domnívá, že se to bude týkat i jejich firmy. IBM v této souvislosti varuje před přeceněním vlastní síly. Insurtech je s ohledem na svůj destruktivní vliv podstatně zdrženlivější. Zajímavé je, že jen 33 % se cítí na takovou bitvu s etablovaným odvětvím.


Mohlo by vás zajímat: Rakouské ženy dostávají o 40 % nižší důchod než muži


Ale 44 % souhlasí, že jsou pro pojišťovny „partnerem“. Více než polovina dotazovaných zástupců Insurtechu (52 %) vidí do budoucna v pojišťovnictví probíhající evoluci, a to bez ohledu na to, zda budou působit partnersky nebo jako konkurence. Nejsilnější zastoupení mají Insurtech firmy v digitálních řešeních, porovnávacích analýzách a vývoji software. Ukazuje se ale, že Insurtech nehodlá působit jen v oblastech, kde jdou naproti zájmům pojišťoven. A zajímavá je i skutečnost, že jen 26 ze 400 sledovaných Insurtechů pracuje výhradně digitálně.

Dynamické pojišťovny už reagují a zavádějí digitální technologie, aby získaly výhody v oblastech, jako jsou pojistná technika, operace a péče o zákazníky.


Mohlo by vás zajímat: MARSH: „Růst pojistného poprvé za 18 čtvrtletí“


Přijde zlom

Na trhu dojde k obratu – tím jsou si jistí zástupci obou táborů. Stane se to tak, že dojde k potlačení tradičních produktů díky nástupu osobního risk managementu, mikroproduktů nebo pojištění jako komplexní služby. Tuto cestu od pojišťovny směrem k partnerství s klientem už nastoupily některé německé subjekty na trhu. Na tento vývoj věří 80 % Insurtechu, a dokonce ještě více jejich investorů, kterými jsou samozřejmě v řadě případů pojišťovny samotné.

Tento vývoj povede k tomu, že pojištění klienti budou schopni řídit si svá rizika lépe sami, a ovládnou risk management. To sníží jejich afinitu k tradičním produktům a povede je k nákupu přesně cílených mini pojištění. Problém netkví jen v rozpoznání blížící se reality, nýbrž i ve změně přístupu. 68 % zástupců představenstev vidí popsanou revoluci v oblasti risk managementu, nicméně mnozí zatím nic z toho ve svých strategiích nezohledňují. Jen necelá polovina dotázaných už také tento poznatek zapracovala do podnikových plánů.

Problém je popsán, trh se bude měnit. To znamená, že některé etablované pojišťovny a přirozeně i některé Insurtechy zůstanou na této cestě pozadu. Přes tlak v oboru však pracují obě strany společně, takže vzniká směs akvizicí a partnerství, což obě strany potvrzují.


Mohlo by vás zajímat: Rakouská UNIQA podpoří elektrovozy slevou z pojistného


A co ti pomalejší?

Hodně jsme toho už řekli na adresu těch „štik v rybníku“ – výkonných firem v popředí, které vítají nové hráče a jejich inovace. Ale co ti pomalí? IBM má s ohledem na ně jasný názor a neskrývá, že Insurtech bude pro ně zlým snem.

Tlak na váhavé a vzdorující bude sílit, a to méně ze strany Insurtechu samotného, nýbrž ze strany konkurenčních „tygrů“ s tahem na bránu. Ti budou akceptovat a zlepšovat nové možnost s pomocí nebo nákupem Insurtechu, dále porostou a budou se vyvíjet, a to i za hranice vlastního businessu. Tím budou přitahovat stále více zákazníků, kteří mají zájem podílet se a profitovat z nových možností. A budou předpokládat, že jim je pojišťovna má poskytnout.

A není důležité, zda Insurtech firmy na trhu zůstanou nebo zda padnou za oběť měnícímu se trhu a poměru sil, důležitá je jejich dnešní elán a motivace „být u toho“.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články