Technologie ROSS od IBM už radí právníkům. Nahradí někdy finanční poradce?


			Technologie ROSS od IBM už radí právníkům. Nahradí někdy finanční poradce?

V dnešní době začínají být digitální asistenti celkem běžní. Když někdo přizvedne svůj iPhone k ústům a požádá Siri o rezervaci stolu pro dva v nejbližší italské restauraci, nedojde už k žádnému WOW momentu, kdy nám spadne brada na zem. Umělá technologie však dokáže mnohem více a v budoucnu možná nahradí právě i vaši práci.

Apple (Siri), Samsung (S-voice), Microsoft (Cortana) a mnoho dalších. To jsou společnosti, které způsobily masové rozšíření digitálních asistentů do našich kapes. Asistentů, kteří splní příkazy na základě jejich práv. Porovnáme-li ale současné „mobilní“ poradce do kapsy s tím, co vyvíjí IBM, tedy kognitivní software schopný učení a předpovídání dalších kroků, je zcela na místě citovat z filmu Pulp Fiction „tohle není hra na stejným hřišti. Tohle je úplně jiný sport.“

Jsem v české centrále IBM na Chodově a přicházím do Creative Studia IBM. Stěny s omyvatelným povrchem jsou protkány poznámkami všech barev, myšlenkovými mapami a doplněny stovkami lepících papírků s dalšími poznámkami. Zanedlouho přichází Jan Čarný, ředitel IBM pro finanční sektor, který vzápětí odpoví na otázku, zda budou finanční poradci jednoho dne nahrazeni jejich softwarem Watson.

Důvodem našeho setkání je ROSS. Program, schopný samostatného učení, reagování na příchozí podněty a rozhodujícího se na základě naučených dřívějších postupů. Tato platforma byla nedávno v médiích prezentována jako specializovaný digitální poradce pro právní kancelář. „ROSS je specifická aplikace něčeho, čemu se obecně říká umělá inteligence (UI). Je součástí kognitivní platformy, které v terminologii IBM říkáme Watson. ROSS je zaměřen na právní problematiku, konkrétně na bankroty. Dá se však použít na celou řadu jiných oblastí a odvětví včetně finančního sektoru a to jak bankovnictví, tak pojišťovnictví,“ vysvětluje Jan Čarný.

Tato umělá inteligence,“ pokračuje „je schopna se díky senzorům, vstupům a přístupům k celé řadě informačních zdrojů, učit. To je základem UI. Proto je schopna reagovat na nové podněty, plánovat a předvídat.

Pokud teď někdo přemýšlí nad odchodem z článku, protože má pocit, že se jedná stále o dalekou budoucnost, měl by setrvat ještě pár řádků. „ROSS je ve velmi pokročilé fázi prototypu a je zatím využívaný v uzavřeném okruhu spotřebitelů. Jeho služby však budou veřejnosti poskytnuty na přelomu tohoto roku,“ uvádí Čarný.

V současné době je program schopen komunikovat a analyzovat data v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, japonštině a v jednom z čínských dialektů. Čeština se stále testuje a IBM českého asistenta využívá pro interní zaměstnance v případě technických poruch.

Co se týče oboru nasazení kognitivních systémů, je pan Čarný optimistický. „Tento asistent se dá využít ve všech směrech lidského konání. Vždy mu však musíme dát čas pochopit problematiku. Watson je takové dítě, které se učí. Ovšem nesrovnatelně rychleji, než normální dítě. Učí se tím, že se seznamuje se všemi informacemi k tématu. S historickými údaji i současnými. Pochopení určité komplikovanější problematiky zvládne nyní přibližně za měsíc.

Zeptám-li se, v čem se ROSS liší od Siri, nebo S-voice, dozvídám se, že ROSS pracuje na jiném principu. „Siri a jí podobní asistenti jsou rule-based, což znamená, že mají uvnitř kategorie (šuplíky). Vy tedy položíte otázku a asistent na základě jejího znění sáhne do příslušného „šuplíku“ a odpoví. To ale ROSS nedělá. Není rule based, ale UI. Aby váš problém pochopil dokonale, bude s vámi třeba i chvíli diskutovat a až pak, vám dá nejlepší odpověď. Stejně jako když se bavíte s člověkem a máte pocit, že jeho otázka není přesná, tak se ho zeptáte na podrobnosti. Když má ROSS dost informací, vše vyhodnotí a na základě historických procesů a vývojů v dané oblasti nabídne řešení.“

A nyní otázka za milion. Je podle vás reálné, že se finanční poradenství přesune k robotům, kteří jsou vždy poctiví, nepřepojišťují klienty, neustále hlídají stav jejich majetku a podobně? Vytlačí podle vás klasické služby jako bankovní, právní, finanční poradenství? Budou poradci nahrazeni?

Na to mám odpověď, která není sofistikovaná a nesouvisí s UI. Zažil jsem v Čechách vlnu, kdy se říkalo, že veškerý kontakt bude on-line. Přes internet. Že nepotřebujeme pobočky. To není dávná historie, to je 10 let zpátky. Dnes už se názor posunul jinam. On-linová komunikace je důležitá, ale neznamená, že pobočky zcela nahradí. Jsem si jistý, že nepůjde o vytěsnění poradců. Může jich být ale méně. Pro naší společnost, je však prvořadé, že půjde hlavně o podporu poradců i dalších klientů. V řadě případů může být nahrazeno call centrum. Ale nahradit fyzicky každého člověka v investicích, bankách… To se určitě nestane. Pro mnoho lidí, bude stále důležitý sociální aspekt poradenství. O pocitu sounáležitost a porozumění. Svěřit se někomu se svými problémy. Sociální aspekt je důležitý a nebál bych se, že budeme kdy komunikovat jen s roboty,“  vysvětluje Jan Čarný, který má v  této oblasti bohaté zkušenosti nejen z různých manažerských pozic ve finančním sektoru, ale i z vedení první online pojišťovny Direct, která vsadila právě na použití technologií, místo poradců.

Pro pojišťovnictví však bude mít technologie UI obrovské uplatnění. Může například předcházet škodním událostem, objevovat nová rizika, například v oblasti kyberbezpečnosti. „Když bude jeden systém, který shromažďuje a zanalyzuje veškeré případy kyberkriminality, tak bude lépe schopen zaprvé predikovat, kde k tomu může dojít, spočítá, jak by byla nákladná náprava a současně řekne, jak tomu předejít.

Využití se najde zcela jistě i v likvidaci. Velkou částí práce likvidátorů je kategorizování škodních událostí. „Sledujete, kde se stala škoda, jak je veliká, za jakých okolností a můžete mít X kategorií do kterých je likvidátor značí tak, aby je systém rozpoznal. To samé dělá UI. Ale ne na bázi předem nastavených pravidel, ale pochopení toho, co se děje a vytvoření si vlastních pravidel,“ vysvětluje Čarný. „To samé v underwrittingu.

Informace, že některé velké světové finanční instituce využily Watsna k odhalení slabých míst svého fungování a k upravení svých procesů, proběhly médii již dříve. Těchto případů bude v brzké době rapidně přibývat. Když si současně uvědomíme, že veškerý pokrok lidstva byl doposud závislý na analytických schopnostech lidí, kteří počítače využívali jen jako „kalkulačky“, není příliš těžké si představit, jakých pokroků bychom jako lidstvo mohli dosáhnout, pokud umělá inteligence spojí všechny naše dosavadní znalosti k našemu užitku. Zatím se však můžeme těšit na novinky a inovace, které budeme sledovat v pojistném byznysu. A to již brzy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články