Etický výbor České asociace pojišťoven posiluje svoji pozici


			Etický výbor České asociace pojišťoven posiluje svoji pozici

Prezidium ČAP rozšířilo pravomoci Etického výboru a zároveň ustanovilo jeho nové členy. Předsedou výboru byl zvolen nestor českého pojišťovnictví Ing. Vladimír Mráz. Cílem této změny je posílení samoregulačních a etických principů fungování pojistného trhu.  

Nové složení Etického výboru koresponduje s aktuální strategií rozvoje ČAP, respektuje principy nezávislosti rozhodování výboru, odbornosti, rozložení sektorů i morální soudržnosti. „Mám velkou radost, že se Etický výbor podařilo sestavit z osobností reprezentujících pojišťovnictví, bankovní sektor, akademické prostředí a oblast ochrany spotřebitele. Jde o významné a uznávané odborníky v oblasti své profesní působnosti. Rozhodování EV musí být nestranné, a proto je dobře, že většina jeho členů nepochází z pojišťoven,“ okomentoval změny výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek a dodal: „Nezávislý Etický výbor s výraznou autoritou je jedním z důležitých stavebních kamenů strategie rozvoje asociace, která etiku podnikání a vztahů mezi pojišťovnami a klienty klade na jedno z předních míst svého zájmu.

Role EV byla významně upravena stanovami ČAP, které nejenom nastavily nová pravidla výboru, ale současně pozvedly i jeho důležitost v rámci celého pojistného trhu. Etický výbor má možnost, pokud dojde k názoru, že některá z pojišťoven porušila principy Kodexu etiky v pojišťovnictví, viníka mimosoudně sankcionovat. Při zvlášť závažném přestupku může výbor navrhnout i pozastavení členství v ČAP či dokonce vyloučení. Kromě projednání případů porušení etických standardů se Etický výbor zaměří i na zpracování námětů na úpravy samotného Kodexu etiky. Nové postavení Etického výboru a jeho personální složení je podstatným prvkem pro další budování kredibility a autority České asociace pojišťoven v kontextu celého pojistného trhu.

 

Nově jmenovaní představitelé nezávislého Etického výboru jsou:

Ing. Vladimír Mráz jako předseda, JUDr. Jana Herboczková z  v Aegon Pojišťovny,  prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.,  Mgr. Filip Hanzlík, LL.M. a Daniel Hůle.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články