ČAP radí, jak minimalizovat škody způsobené bouřkou, krupobitím, vichřicí či požárem


			ČAP radí, jak minimalizovat škody způsobené bouřkou, krupobitím, vichřicí či požárem
25.5.2016 Škody

Bouřky, krupobití i s nimi často spojené vichřice dokáží během několika hodin natropit škody za miliony korun. Tyto živly představují nejčetnější skupinu škod, ke kterým důsledkem rozmarů počasí dochází. Česká asociace pojišťoven (ČAP) radí, jak se proti nim zabezpečit, jak případné škody zmírnit a jak nahlásit škodu pojišťovnám.

S vhodně sjednaným pojištěním by nás letní živly neměly zaskočit. Krupobití, přímý úder blesku, vichřice i požár jsou rizika, která bývají standardně kryta již v základní variantě pojištění majetku – v pojištění domácnosti i v pojištění stavby a přilehlých budov. Některé pojišťovny rozšiřují pojistnou ochranu i na zahradní architekturu. Užitečným připojištěním k výše uvedeným rizikům může být i pojištění elektrospotřebičů proti riziku přepětí v síti. V důsledku úderu blesku dochází v širším okolí od místa úderu k zakolísání napětí, což může způsobit poškození napájecích zdrojů, elektroniky s obrazovkou a praček.

Nezapomínejte na prevenci, výše škody pak může být mírnější

  • Silná bouřka bývá provázena i silným větrem, zajištěním oken a dveří zabráníte průvanu a jejich případnému poškození nebo poškození dalšího vybavení domácnosti.
  • Preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí.
  • Udržujte bleskosvod v provozuschopném stavu. Jeho revize by měla být vždy prováděna licencovaným revizním technikem.
  • Pokud nemáte instalované přepěťové ochrany a blíží se bouřka, vytáhněte napájecí kabely elektrospotřebičů ze zásuvek, škody vzniklé přepětím v síti v rámci pojištění úderem blesku pojišťovna nehradí.

A jak v praxi postupovat, dojde-li ke škodě?

Základním pravidlem je pojistnou událost nahlásit pojišťovně pokud možno bezodkladně. „Klient by měl při nahlášení pojistné události sdělit číslo pojistné smlouvy, případné údaje o pojistníkovi a telefonický kontakt. Připraven by měl mít informace o tom, kdy škoda nastala a co bylo poškozeno,“ říká manažerka komunikace a vzdělávání Marcela Kotyrová a dodává: „Obecně platí, že klient nemá škodu odstraňovat před příchodem likvidátora, ale v případě některých živelních škod je jejich rychlé odstranění obvykle nutné z  důvodu zabránění vzniku dalších škod.“

Pojišťovny v takových situacích netrvají na zachování stavu až do příchodu svého pracovníka, veškerá poškození je ale nutné důkladně zdokumentovat „Pokud se škoda vyvíjí, měla by být fotodokumentace vedena průběžně. Pro plynulejší vyřízení pojistné události je třeba doložit pojišťovně faktury a ostatní doklady o nabytí zničeného majetku. Pojišťovny nabízí velmi často pomoc při odstraňování škod formou asistenčních služeb. Ty mohou zahrnovat třeba vysoušení objektu zatopeného přívalovým deštěm. Pokud jsou tyto služby součástí vašeho pojištění, neváhejte je využít,“ uzavírá Marcela Kotyrová z ČAP.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články