Prozatímní stanoviska zprostředkovatelů a ČAP ke zprávám o novele 38


			Prozatímní stanoviska zprostředkovatelů a ČAP ke zprávám o novele 38
31.8.2015 Pojistný trh

V průběhu minulého týdne došlo k oznámení dohody koalice ohledně rozložení provizí u životního pojištění a rozhodnutí nezastropovat výši provizí. Informace poskytnuté Ministerstvem financí, však byly velmi strohé a tak ve vzduchu visí stále mnoho otázek.

Celou situaci není zatím možné komentovat do přílišných podrobností. Jelikož nebylo nové „kompromisní“ znění zatím zveřejněno. Koaliční rada se zatím shodla na věcné podstatě návrhu a v současnosti se na základě tohoto zadání upravuje konkrétní legislativní text, který bude připraven pro zářijovou schůzi. Než tedy bude podrobné znění návrhu nahráno veřejně do systému Poslanecké sněmovny, můžeme v mnoha ohledech jen spekulovat. Nicméně USF (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství) se již rozsáhle vyjádřila v tiskové zprávě a tak jsme oslovili i zástupce pojišťoven, aby měli možnost dosavadní situaci komentovat.

Stanovisko USF ke koaliční dohodě na regulaci životního pojištění 

USF zatím nemá k dispozici definitivní podobu pozměňovacího návrhu k zákonu o pojišťovnictví, který koalice deklarovala jako koaliční shodu ve věci regulace životního pojištění. V průběhu jeho přípravy jsme byli informováni, že oproti původnímu záměru ochránit spotřebitele v případě předčasného ukončení smlouvy jej ministerstvo rozšířilo o rozložení provizí za zprostředkování, které dříve odmítalo jako cenovou regulaci mezi dvěma podnikateli, řešící problém pojišťoven a nikoliv samotných spotřebitelů.

Z našeho pohledu je i nadále taková regulace nadbytečná a z hlediska ochrany spotřebitele ve svém důsledku může být i kontraproduktivní. Pokračuje tak snaha pojišťoven zasahovat do původní podoby zákona, která prošla řádným legislativním procesem, připomínkovým řízením i Legislativní radou vlády.

Zcela klíčová je pro nás nyní otázka, zda ministerstvo alespoň setrvalo u záměru regulovat tímto způsobem pouze rezervotvorné životní pojištění, nebo znovu ustoupilo nátlaku poslance Šincla, který v zájmu pojišťoven do poslední chvíle prosazoval, aby se regulace týkala jak rezervotvorného, tak rizikového pojištění, které je ve své podstatě komoditního charakteru, podobně jako např. povinné ručení. Nedochází zde ke „spoření“ prostředků klienta, nevyplácí se žádné odkupné a přechodem k jinému poskytovateli lze získat lepší smluvní podmínky.

Pokud bude zprostředkovatel motivován (rozložením provize v čase) k tomu, aby klienta držel po dobu pěti let ve smlouvě na rizika, nebude to ve prospěch klienta, ale výhradně stávající pojišťovny, která si tak „zamkne“ klienty ve starších, nevýhodných smlouvách. Vývoj cen rizik za poslední roky jasně ukazuje, že držet staré rizikové pojistky je výhodné pouze pro pojišťovny, nikoliv pro klienty, kterým možnost pružně měnit „dodavatele“ přinesla výrazné snížení cen. Zavedení regulace provizí do rizikového životního pojištění by se projevilo zcela opačně: postupným zvyšováním cen a pravděpodobně i výrazným poklesem trhu s tímto produktem.

Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek situaci komentoval takto:

Prozatím nemáme k dispozici konkrétní podobu návrhu a nemůžeme ho tedy detailněji komentovat. Pokud dojde k rozložení provizí i pořizovacích nákladů na pět let, tak to podle našeho názoru bude mít pozitivní vliv na omezení přepojišťování a tudíž stabilitu systému životního pojištění. Rozložení promítnuté do odkupného je férové opatření, které posiluje ochranu spotřebitele na finančním trhu.

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články