Implementácia IDD a prvé skúsenosti na Slovensku


			Implementácia IDD a prvé skúsenosti na Slovensku

Slovenskí zákonodarcovia schválili novelu zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a s účinnosťou od 23. 2. 2018 v nej zohľadnili požiadavku na transpozíciu smernice IDD (Smernica o distribúcii poistenia), a to napriek tomu, že už v čase legislatívneho procesu bolo zrejmé, že jej účinnosť rada EÚ odloží pravdepodobne až na 1. október 2018. Tak sa aj stalo, no v slovenskom právnom systéme sa jej účinnosť nezmenila.

Takže v súčasnosti máme za sebou viac ako sto dní platnosti novely a môžeme posúdiť jej vplyv na sprostredkovanie finančných služieb. Tento je možné rozdeliť na dva základné okruhy. Prvým je dopad na vnútornú organizáciu subjektov pôsobiacich na finančnom trhu a druhým je vplyv na klienta.

Pokiaľ ide o fungovanie samostatných finančných agentov, resp. podriadených finančných agentov (PFA), tak novela zákona zásadným spôsobom zasiahla oblasť odbornej spôsobilosti. Základné štandardy sú po novom: minimálne stredoškolské vzdelanie (ukončené aspoň výučným listom), každoročné absolvovanie osobitného finančného vzdelávania (OFV) a aspoň raz za štyri roky úspešné absolvovanie odbornej skúšky.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: IDD všude, kam se podíváš


Osobitné finančné vzdelávanie existovalo aj v pôvodnej legislatívnej úprave, no s novým systémom má prakticky spoločný len názov. Zmenil sa jeho obsah, štruktúra a aj požiadavky na dĺžku vzdelávania.
Zaviedol sa inštitút poskytovateľa OFV, pričom ide o subjekty registrované v Národnej banke Slovenska (NBS) a spĺňajúce zákonom stanovené požiadavky.

Iba tieto inštitúcie sú oprávnené poskytovať OFV, ktoré je stanovené v rozsahu minimálne 15 hodín pre sektor poistenia alebo zaistenia a sektor kapitálového trhu. Pre ostatné sektory je stanovený rozsah OFV minimálne 7 hodín. Opatrením NBS je ustanovený aj okruh tém, ktoré je potrebné absolvovať. Povinnosť úspešného absolvovania odbornej skúšky ostala s frekvenciou každé štyri roky. Toto platí pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Pre vyššie stupne sú požiadavky striktnejšie.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „podvedeniklienti.cz“ matou tělem


Zásadnou zmenou prešla aj požiadavka na dobu odbornej praxe pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Pokiaľ doteraz bola postačujúca prax vo finančnom sektore ako takom, po novom sa vyžaduje prax v každom registrovanom sektore. Toto má zásadný vplyv na rozširovanie oprávnení pre existujúcich samostatných finančných agentov, resp. vstup nových subjektov do tohto odvetvia.

Sprísnili sa pravidlá pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti (kam patria hlavne PFA), špeciálne pre kapitálový trh. Vyžaduje sa jednoročná prax v tomto sektore. Pokiaľ ju PFA nemá zdokladovanú, tak počas prvého roka môže pôsobiť výhradne pod mentorom, ktorý túto požiadavku spĺňa.

Dôležitou zmenou sa javí aj požiadavka, že akýkoľvek subjekt na finančnom trhu nesmie zaviesť žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja a ani iných nástrojov, ktoré by mohli byť pre finančného agenta alebo jeho zamestnancov stimulom, aby klientovi odporúčali určitý finančný produkt, ak môžu ponúknuť klientovi iný produkt, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby.

Kladie sa teda dôraz na to, aby PFA konal vždy s ohľadom na najlepší záujem klienta a všetky kroky vedúce k uzavretiu finančnej služby mal dôkladne zdokladované.

Mgr. Marian Hradecký
člen predstavenstva a prokurista OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články