Incheba zřejmě porušila pravidla požární prevence


			Incheba zřejmě porušila pravidla požární prevence
12.8.2009 Pojistný trh

Pražští hasiči s Inchebou zahájili správní řízení, protože podle nich Incheba dostatečně nevyškolila pracovníky v požární prevenci předtím, než loni levé křídlo Průmyslového paláce na pražském Výstavišti vyhořelo. Mluvčí společnosti Radovan Ježovič ale odmítá, že by předpisy porušili. Firma má objekt v pronájmu.

Pokud skutečně došlo k zanedbání požárních zásad, může to významně snížit pojistné plnění.

„My jsme hasičskému sboru již v dubnu zaslali naše vyjádření k namátkovým kontrolám, které byly vykonané. Je tam jasně uvedené, že ze strany Incheby nebyly porušeny žádné předpisy. K zavinění došlo na stánku jednoho z vystavovatelů. Nemůžeme nést odpovědnost za to, že on porušil předpisy, které se písemně zavázal dodržovat,“ řekl Ježovič.

Dosavadní pojistné plnění

UNIQA a ČPP vyplatily zálohu na pojistné plnění již asi 10 dnů po požáru v zájmu urychlené obnovy provozu klientovi, tedy Inchebě. (V té době ještě nárok Incheby nikdo nezpochybňovat – pozn.red.)

Od té doby nebylo nikomu vyplaceno nic. Pojistné plnění ve výši, které stanovil expertní posudek, bylo složeno koncem června do soudní úschovy, kde bude „čekat“ na oprávněného příjemce, kterého určí soud.

UNIQA a ČPP tím deklarovaly svou ochotu pojistné plnění urychleně vyplatit a splnily tak svůj závazek z pojistné smlouvy, zdůraznila Svobodováz pojišťovny UNIQA.

Oheň v Průmyslovém paláci vznikl loni 16. října v době konání veletrhu zubařské techniky Pragodent. Podle dřívějších informací hasičů vznikl požár souhrou několika faktorů a způsobil ho elektrický vařič. Pojišťovny vyčíslily škody na 181 milionů korun. Magistrát se snažil s Inchebou uzavřít dodatek smlouvy, který by zajistil dostavbu zničeného křídla.

Snížené plnění?

Teoreticky se má věc takto: prokáže-li se skutečně zavinění Incheby během pořádání akce a zanedbání požárních zásad, lze to zohlednit při výplatě pojistného plnění, tedy snížení nebo regres vůči viníkovi - podle toho, kdo bude soudem stanoven jako oprávněný příjemce pojistného plnění“, konstatovala Eva Svobodová.

„Pokud jde o výši pojistného plnění, UNIQA ve spolupráci s  ČPP nechala vypracovat posudek u brněnského Ústavu soudního inženýrství při VUT, což je podle našeho názoru nejprestižnější a nejpovolanější pracoviště v ČR. Závěry tohoto posudku jsme se také v plném rozsahu řídili a pojistné plnění za škodu složili do soudní úschovy, čímž jsme náš závazek z pojistné smlouvy splnili,“ dodala.

U přesnila také, že na miliardovou hodnotu byl pojištěn celý areál Výstaviště se všemi tam se nacházejícími objekty a provozy, z nichž jedním byl Průmyslový palác, přičemž požár postihl pouze jeho Levé křídlo. (Plnění za požár Průmyslového paláce tedy musí být logicky mnohem nižší než miliarda – pozn. red.)

Po sporech s Inchebou se metropole nakonec rozhodla, že Výstaviště opraví sama. Příští týden vypíše architektonickou soutěž. Celkové náklady na obnovu paláce odhaduje hlavní město na jeden a půl miliardy korun.

Český rozhlas 1, DŠ

Zdroj: ČRo 1, DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články