Pojistné plnění za Průmyslový palác putuje do soudní úschovy


			Pojistné plnění za Průmyslový palác putuje do soudní úschovy
29.7.2009 Škody

Doposud není stále jasné, komu má být vyplaceno pojistné plnění za shořelé Levé křídlo Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Mezi magistrátem a Inchebou nedošlo k očekávané dohodě. Z tohoto důvodu se UNIQA pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna rozhodly uložit částku odškodnění do soudní úschovy a tím splnily svůj závazek vyplatit náhradu z uzavřené pojistné smlouvy.

Jak jsme již dříve informovali, UNIQA pojišťovna ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, které společně pojistily areál Výstaviště v Praze, vypočítaly koncem června na základě expertního posudku Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně částku pojistného plnění za vyhořelé Levé křídlo Průmyslového paláce a vyjádřily svoji připravenost odškodnění neprodleně vyplatit.

Na pojistné plnění si činí nárok jak firma Incheba jako nájemce Výstaviště a subjekt, který s pojišťovnami uzavřel pojistnou smlouvu, tak i pražský magistrát jako vlastník areálu. Vzhledem ke skutečnosti, že v dohodnutém termínu nedošlo ke shodě mezi nimi o tom, kdo náhradu od pojišťoven převezme, bylo pojistné plnění složeno do soudní úschovy.

Finanční částka náhrady ve výši 181 044 105 korun byla přijata do soudní úschovy na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 21. 07. 2009.

O oprávněném příjemci pojistného plnění tak rozhodne soud.

UNIQA pojišťovna

Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články