Jak dopadl přezkum 2018 Solventnosti II?


			Jak dopadl přezkum 2018 Solventnosti II?

Unijní právní úprava Solventnost II má nasměrovat členské státy EU k dosažení cílů a povinností, které ukládá evropský předpis. Byla transponována do vnitrostátního právního řádu pomocí novelizace zákona o pojišťovnictví. Tato novela nabyla účinnosti 23. září 2016, zavedla moderní principy řízení rizik pro pojistný trh a přinesla tím zásadní změny právního prostředí pro fungování pojišťoven. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.   

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.