KUPEG obnovuje pojištění pohledávek na Ukrajinu


			KUPEG obnovuje pojištění pohledávek na Ukrajinu
7.7.2016 Pojistný trh

Od jara roku 2014 patřila Ukrajina do nejrizikovější, nepojistitelné kategorie zemí. To se od června letošního roku mění s tím, jak se postupně stabilizuje situace, především pokud jde o devizové rezervy a směnný kurz. Díky zlepšené likviditní pozici země zvýšila skupina Credendo Group rating krátkodobého politického rizika Ukrajiny na stupeň 6 a obnovila krytí krátkodobých transakcí. Přestože systémové komerční riziko zůstává i nadále velmi vysoké, pro klienty KUPEG je pojištění pohledávek na Ukrajinu opět dostupné, s výjimkou problematických regionů Krymu a Donbasu (oblast Doněcka a Luhanska).

Rizikové faktory a výhled

V letech 2014 – 2015 Ukrajinu tvrdě zasáhl konflikt ve východní části země a také se musela potýkat se slabým vnějším prostředím. V důsledku konfliktu a strukturálních slabin se prudce snížilo HDP, došlo ke značné devalvaci hřivny, devizové rezervy se ocitly pod tlakem a centrální banka zavedla devizová omezení. V poslední době se situace stabilizovala, stejně jako devizové rezervy a směnný kurz. V roce 2016 navíc centrální banka postupně zmírňuje devizová omezení a očekává se pozitivní růst HDP.

kupeg1

Především díky zlepšené likviditní situaci se skupina Credendo Group rozhodla změnit rating krátkodobého politického rizika Ukrajiny na stupeň 6 a obnovit krytí krátkodobých transakcí do této země. Pojištění pohledávek na Ukrajinu je proto pro klienty KUPEG opět dostupné s výjimkou problematických regionů Krymu a Donbasu (oblast Doněcka a Luhanska). Systémové komerční riziko však zůstává i nadále na nejvyšším stupni (7), především vzhledem k omezenému přístupu k úvěrům, zvýšeným úrokovým sazbám, slabé hřivně a složitému podnikatelskému prostředí.

Pro středně až dlouhodobé politické riziko také platí nejrizikovější kategorie (7), zejména kvůli alarmující úrovni externího dluhu a dluhových služeb, katastrofální situaci veřejných financí a slabému bankovnímu sektoru. Domácí politickou situaci stále charakterizuje nedostatek důvěry mezi představiteli vládních stran, kteří v parlamentu drží jen nepatrnou většinu. Přijetí a implementace důležitých reforem, o něž po Majdanu požádal Ukrajinu Mezinárodní měnový fond, tak bude pravděpodobně stále pokračovat jen pomalu. Přestože těžké boje ve východním regionu na základě Minských dohod z února 2015 ustaly, konflikt stále není vyřešen a objevují se ojedinělé případy násilí.

Růst HDP

Ukrajinskou ekonomiku tvrdě zasáhl konflikt ve východní části země – průmyslové baště Ukrajiny – a negativně ji ovlivnilo i slabé vnější prostředí. V důsledku toho se HDP snížilo v roce 2014 o 6,5 % a v roce 2015 dokonce o 9,9 %. Předpovědi růstu HDP pro letošní rok jsou pozitivnější. MMF očekává růst 1,5 %.

kupeg2

Aktuální zůstatek běžného účtu

Deficit běžného účtu je mírný a směnný kurz se stabilizuje

kupeg3

Směnný kurz hřivna/americký dolar

V důsledku silných šoků hřivna v letech 2014 a 2015 prudce devalvovala, později se poněkud stabilizovala. V tomto kontextu a vzhledem k vyšší úrovni devizových rezerv začala Národní banka Ukrajiny postupně stahovat devizová omezení.

kupeg4

Celkové rezervy včetně zlata

kupeg5

Shrnutí

Pozitiva

  • Postupné stahování devizových omezení
  • Zlepšená likvidita a mírný deficit běžného účtu
  • Flexibilní směnný kurz
  • Pravděpodobně pozitivní růst HDP v letošním roce

 

Negativa

  • Velmi vysoký krátkodobý dluh
  • Složité podnikatelské prostředí a slabá vláda
  • Vysoký vnější a veřejný dluh a slabý bankovní sektor
  • Nevyřešený konflikt v oblasti Donbasu, chybějící administrativní kontrola v Donbasu a na Krymu
Zdroj: KUPEG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články