Marsh: pojistné sazby celosvětově klesají, vyjímkou je USA


			Marsh: pojistné sazby celosvětově klesají, vyjímkou je USA
20.2.2014 Pojistný trh

V závěru roku 2013 jsme byli svědky pokračujícího poklesu celosvětových pojistných sazeb ve všech zeměpisných teritoriích s výjimkou USA. Vyplývá to z čtvrtletní studie s názvem Global Insurance Market Quarterly Briefing, publikované společností Marsh. Celkové sazby, vykazované v rámci Marsh Risk Management Global Insurance Index vykázaly ve čtvrtém čtvrtletí pokles ve Velké Británii, kontinentální Evropě, a především v regionu Asie-Pacifik a v Latinské Americe. Spojené státy americké představovaly jedinou oblast sledovaného globálního indexu, ve které došlo ke zvýšení celkových pojistných sazeb.

Celosvětově došlo k poklesu sazeb v pojištění majetku, i když v menším měřítku než v předešlém čtvrtletí. V Latinské Americe byly sazby sníženy až o 10 %, což bylo způsobeno silným konkurenčním prostředím a volnou upisovací kapacitou, doplněnou poměrně nízkou škodovostí. V regionu Asie-Pacifik dosáhl pokles sazeb v průměru 5% hranice vzhledem k přebytku kapacity především v asijské části. Tento jev způsobil pokles sazeb hlavně v případě majetku s nízkou expozicí katastrofickým rizikům.

Pokles i v sazbách za pojištění odpovědnosti

Podobná byla situace v pojištění odpovědnosti za škodu, kde pojistné sazby vykázaly také lehký pokles v regionech Asie-Pacifik, kontinentální Evropě a Latinské Americe. Ve stejném duchu bylo možno vysledovat pokles sazeb v oblasti pojištění finančních a profesních rizik v regionech Asie-Pacifik, ve Velké Británii a kontinentální Evropě, což vedlo k celosvětovému poklesu sazeb v programovém pojištění těchto rizik.

“Silná kapitálová pozice, přebytek volné kapacity a konkurence na globálním pojistném trhu jsou příznivými faktory pro klienty, především pro ty, kteří aplikují ve svých firmách systém důsledného řízení rizik,” uvedl David Batchelor, prezident mezinárodní divize společnosti Marsh.“V USA svádějí pojistitelé souboj o kvalitní a ziskové společnosti, což brání výraznému navyšování sazeb,” dodává Robert Bentley, prezident divize USA a Kanada společnosti Marsh.

V Itálii a Francii vzrostly sazby za pojištění odpovědnosti managementu

Celosvětové pojistné sazby z pojištění leteckých rizik zaznamenaly výrazný pokles v závěru roku 2013. Většina leteckých společností tak mohla obnovit své pojistné smlouvy s 15-20% poklesem ročního pojistného.

Sazby pro katastrofická rizika v Japonsku zůstaly většinou stabilní v roce 2013, i když jsou stále o 30 % - 50 % vyšší než před zemětřesením a tsunami v oblasti Tohoku v roce 2011.

Pojištění odpovědnosti za škodu managementu finančních institucí v Eurozóně zaznamenalo lehký pokles sazeb až jejich stabilní úroveň ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013, s výjimkou Itálie a Francie, kde došlo ke zvýšení sazeb v průměru o 10 % až 20 %.

Marsh

Zdroj: Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články