Martin Žáček: Kyberriziko není jen buzzword, ale reálná hrozba


			Martin Žáček: Kyberriziko není jen buzzword, ale reálná hrozba
7.2.2020 Pojistný trh

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2020? V dnešním zamyšlení představí své postřehy generální ředitel pojišťovny UNIQA Martin Žáček.

Rok 2019 byl pro české pojišťovnictví opět velmi pestrý a živý. V souhrnu ovšem přinesl více starostí a nových povinností, s nimiž se musí společnosti vyrovnat. Nejdůležitější událostí bylo bezesporu rozhodnutí o zdanění technických rezerv pojišťoven. V této záležitosti odvedla ČAP i pojišťovny velmi dobrou osvětovou práci i vysvětlovací kampaň jak směrem k ministerstvu financí, poslancům a senátorům, tak i celé veřejnosti. Bohužel, ani naše zcela věcné a rozumné argumenty, ani vstřícné návrhy, jak by pojišťovny chtěly přispět k perspektivě této země, nebyly vyslyšeny.

Jednorázové zdanění se promítne například v našem případě do dodatečného odvodu ve výši ročního zisku. Pro pojistný trh to není likvidační, ale přesto velmi citelné. Kromě toho zůstává otázkou, jak budou tento signál vnímat akcionáři a centrály pojišťoven, a jaké důsledky to může znamenat pro jejich investiční a inovační záměry.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Rok 2020 ve stínu Brexitu a negativních rozhodnutí vlády


Zásadní změnu přinesla i IDD, která hýbe celým světem pojišťovacích zprostředkovatelů. Došlo a ještě dojde, v souvislosti s detailními zkouškami, k významnému snížení jejich počtu, což je vítané ozdravění prostředí. I zde sehrává ČAP klíčovou roli při sestavení testů a přípravě poradců.

Pojišťovnictví se i loni vezlo na příznivé vlně celkové ekonomické prosperity. Rekordně nízká nezaměstnanost i růst mezd nahrával nárůstu počtu sjednávaných pojistných smluv a předepsaného pojistného, který byl dokonce nejvyšší od roku 2008. Na druhou stranu výrazně rostou náklady na škody. Loňský rok byl také poznamenán několika velkými škodními událostmi: vichřicí Eberhard na jaře, vlnou bouřek na přelomu června a července, jež pustošily území napříč republikou, a vichřicí Mortimer na konci září. UNIQA za ně vyplatila poškozeným klientům v úhrnu bezmála 100 milionů korun.

Také technologický pokrok a inovace si žádají vysoké investice. Pojišťovny i s ohledem na stále velmi nízké (i když u nás na rozdíl například od Slovenska stále ještě kladné) úrokové míry neustále hledají potenciál úspor. S novými technologiemi mají šanci perspektivně ušetřit, nicméně je to spojeno s vysokými počátečními náklady na jejich testování a zavádění.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: Investice do moderních technologií jako imperativ roku 2020


Tolik skloňovaný insurtech zatím není plnohodnotnou konkurencí tradičních pojišťoven a je otázkou, kdy, resp. zda se jí vůbec stane. Jak pojišťovny, tak i mladé startupy se spíše přiblížily užitečné kooperaci, protože navzájem si mohou prospět a být tak úspěšné, jak by samy o sobě nedokázaly. Některé ideje naopak ukázaly, že na ně trh není připravený: příkladem číslo jedna byl koncept vzájemného klubového pojišťování známého jako P2P.

Český pojistný trh se zase více konsolidoval. Došlo na sloučení několika společností a k převzetí několika jiných. Objevili se ale i noví hráči, kteří se specializují na určité segmenty a hodlají tradičním pojišťovnám šlapat na paty.

Rok 2020 přinese pokračování některých trendů, jež už známe z několika předchozích let. Náš obor se transformuje proměnou rizik okolo nás. Na ty je třeba reagovat a připravit řešení k jejich pokrytí. Kyberriziko již není jen buzzword, ale reálná hrozba. Vzpomeňme si na benešovskou nemocnici či OKD. Další výzvou bude elektromobilita a její pojistné potřeby. Vedle ochrany proti rizikům je ale nutné v rámci těchto řešení nabídnout komplexnější servis. Dále se bude prohlubovat spolupráce tradičních a mladých společností. Technologický pokrok bude pokračovat mílovými kroky, nicméně plnému nasazení všech možností bude bránit i klient, který stále v mnoha ohledech upřednostňuje lidský kontakt. A v silné konkurenci bude zákazník čím dál mocnějším hybatelem vývoje.


Mohlo by vás zajímat: Závěrkové a plánovací procesy v IFRS 17


Úroky jsou nadále na dně a pro pojišťovny to znamená trvalou potřebu zdravého pojistně-technického výsledku a maximální efektivity. K tomu přijde propad zisku díky jednorázovému zdanění technických rezerv. Solventnost pojišťoven tak klesne, což je vlastně trest za jejich obezřetné hospodaření v minulosti.

Čím dál více se nás dotýkají i evropské ekologické iniciativy. Ty znamenají postupný ústup z uhelných i jaderných aktivit, což lze hodnotit jako rozporuplné rozhodnutí, jehož dopad ukáže až budoucnost. Klienty čeká letos zdražování, zejména v povinném ručení a havarijním pojištění, kde jsme konfrontováni s velmi vysokou škodní inflací, ale s ohledem na růst cen stavebních prací a nemovitostí i v pojištění majetku.

Pojišťovací zprostředkovatele čekají náročné zkoušky. Tento proces bude sítem, jímž projdou jen ti kvalitní, kteří vykonávají svoji profesi dlouhodobě a odpovědně. A z toho bude profitovat trh a zákazníci.

Martin Žáček
Předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články