Neživotní pojištění blízko stagnaci – 4.díl analýzy


			Neživotní pojištění blízko stagnaci – 4.díl analýzy
27.3.2014 Pojistný trh

Trh neživotního pojištění po nepatrném růstu (blízkém stagnaci) v 1. čtvrtletí po zbytek roku mírně klesal. Zajímavostí je, že pokles byl po celou dobu konstantní a činil 0,3%. Konkrétně to znamená o 210 miliónů pojistného méně, když bylo dosaženo celkového objemu 67,5 miliardy. Samotné 4. čtvrtletí k tomu přispělo téměř 15,6 miliardami, což je také o 0,3 % méně než před rokem.

Postavení nejsilnější pojišťovny v neživotním pojištění (NŽP)  si udržela Česká pojišťovna. Získala však o 540 miliónů pojistného méně, což odpovídá ztrátě 2,9%. V důsledku toho došlo ke snížení jejího tržního podílu o 0,7%b. O něco se jí tak opět přiblížil její největší konkurent Kooperativa, která tentokrát v podstatě stagnovala, když získala o 20 miliónů pojistného méně (o 0,2%), ale udržela si svůj tržní podíl. Třetí nejsilnější pojišťovnou v NŽP je téměř tradičně Allianz, která svoje postavení mírně posílila. Získala totiž o 130 miliónů pojistného více, což je růst o 1,8% a znamená zvýšení tržního podílu o 0,2%b. Rostly však i jiné tři pojišťovny z TOP 10: ČPP (+120 miliónů, +2,6%, růst podílu o 0,2%b), ČSOB Pojišťovna (+50 miliónů, +1,2%, růst podílu o 0,1%) a UNIQA (+180 miliónů, +4,2%, růst podílu o 0,3%b). Klesající trend se však nepodařilo zvrátit Generali, která opět ztratila (-200 miliónů, -3,8%, ztráta podílu o 0,3%b).

Růst zaznamenaly z celkového pohledu menší pojišťovny (+140 miliónů, +2%, růst souhrnného podílu o 0,2%b). I mezi nimi však byly rozdíly. Nejvíce rostla AXA, ale zajímavý relativní růst (více než 10 %) zaznamenala i její partnerská AXA ŽP a dále také Wüstenrot. Některé pojišťovny naopak výrazněji ztrácely (pokles o více než 10 %): ČP Zdraví, Maxima, MetLife, Pojišťovna VZP a ERGO.

Silnější skupinou v NŽP je nadále GPPF. Rozdíl vůči skupině VIG se sice opět meziročně snížil (o 900 miliónů, respektive o 1,3%b), ovšem zůstává stále velmi vysoký (3,3 miliardy, respektive 4,9%b).

 

 

Obrázek 2 - podíl na trhu NŽP za rok 2013

 

Následující přehled dokládá změny ročního objemu pojistného a tržního podílu u nejsilnějších pojišťoven v NŽP (pojistné v miliónech CZK, „%“ značí tržní podíl, poslední sloupec obsahuje pořadí):

 

Přehled dokumentuje postupné oslabování České pojišťovny a zhruba poloviční tempo poklesu u Kooperativy, který se však v posledním roce zastavil. Od roku 2011 můžeme sledovat sestupný trend i u Generali. Opačný vývoj můžeme zaznamenat u Allianz, ČPP a ČSOB Pojišťovny. Zajímavý je pohled na dílčí výsledky za jednotlivá čtvrtletí roku (pojistné v miliónech CZK, „%“ značí tržní podíl, poslední sloupec obsahuje pořadí):

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články