Nová regulace? Pojištění v Akčním plánu pro retailové finanční služby


			Nová regulace? Pojištění v Akčním plánu pro retailové finanční služby

Evropská komise zveřejnila 23. března 2017 nejdůležitější informace o Akčním plánu pro retailové finanční služby, a to se sloganem „lepší produkty, širší výběr a větší příležitosti“. Cílem akčního plánu je vymezit další kroky k vytvoření opravdového jednotného trhu v oblasti retailových finančních služeb. Jsou zde zahrnuta i opatření týkající se pojištění, ale v podstatě jen pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V působnosti tohoto akčního plánu nejsou pojistné produkty s investiční složkou a penzijní produkty, neboť je jim věnována samostatná pozornost v rámci přípravy unie kapitálových trhů.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.