Oznámení o změnách v portfoliu fondů


			Oznámení o změnách v portfoliu fondů
11.2.2008 Pojistný trh

K 18. 2. 2008 dojde ke dvěma změnám, které nastanou v našem portfoliu fondů z důvodů změn přijatých správcovskou společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS – KB).

 

IKS Fond světových indexů nahrazujeme fondem IKS Fénix dynamický PLUS – změna ve fondech AE03 a AE18

Od 18. 2. 2008 dochází ke změně statutu fondu IKS Fond světových indexů. Změny statutu se týkají především změny investiční strategie a zaměření fondu převážně na investice do primárních emisí akcií společností působících v regionu střední a východní Evropy, dále bude změněn název fondu na IKS Akciový PLUS a v neposlední řadě dojde také ke změně poplatků.

Protože po změně statutu nebude již investiční strategie nového fondu IKS Akciový PLUS odpovídat námi zvolené a inzerované investiční strategii pro fondy AE03 a AE18, bude ve složení těchto fondů nahrazen fondem IKS Fénix dynamický PLUS, který má obdobné zaměření a rizikový profil jako měl fond IKS Světových indexů.

Od 18. 2. 2008 bude tudíž za podílové jednotky fondu AE18 a ze 70% u fondu AE03 nakupován fond IKS Fénix dynamický PLUS. Prostředky ve fondu IKS Fond světových indexů budou jednorázově odprodány a bude nakoupen fond IKS Fénix dynamický PLUS. Zároveň dojde k přejmenování fondu „AE18 IKS Světových indexů“ na „AE18 IKS Fénix dynamický PLUS“.

 

Fond IKS Dluhopisový bude nahrazen fondem IKS Dluhopisový PLUS – změna ve fondech AE02, AE03 a AE17

Do konce měsíce IKS-KB sloučí dva své fondy IKS Dluhopisový a IKS Dluhopisový PLUS, kdy první zanikne a druhý se stává přejímacím fondem. Z tohoto důvodu bude s platností od 18.2. za podílové jednotky fondu AE17, z 30 % u fondu AE03 a z 60% u fondu AE02 nakupován fond IKS Dluhopisový PLUS. Současné prostředky ve fondu IKS Dluhopisový budou jednorázově odprodány a bude nakoupen fond IKS Dluhopisový PLUS. Opět dojte k přejmenování fondu „AE17 IKS Dluhopisový“ na „AE17 IKS Dluhopisový PLUS“.

Výše uvedené změny se týkají také všech přednastavených portfolií a investiční asistence. Změny proběhnou k 18. 2. 2008 automaticky a nevyplývají z nich pro klienty žádné povinnosti. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách správcovské společnosti www.iks-kb.cz v sekci Aktuality.

Zdroj: aegon.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

RSS

Související články