IŽP ještě neřeklo své poslední slovo


			IŽP ještě neřeklo své poslední slovo
7.4.2008 Produkty

Dnes vyšel v časopise Osobní finance, www.finexpert.cz, rozhovor s Tomášem Vystrčilem, ředitelem divize Operations AEGON Česká republika, na téma potenciál investičního životního pojištění.

Když se podíváme na stávající situaci na trhu v oblasti investičního životního pojištění, jedná se o de facto nejrychleji rostoucí produkt životního pojištění. Vedle toho se však objevují názory, že Investiční životní pojištění je pro klienty špatné řešení a budoucnost bude patřit jiným produktům. Je pravda, že aktivistů bijících se za vyhubení IŽP není sice početně mnoho, ale jsou velmi viditelní zejména na finančních serverech a souvisejících internetových diskusích. Pojďme se tedy podívat na fakta o produktu Investičního životního pojištění, na příčiny jeho dynamického růstu a na jeho budoucí perspektivy.

 

* Investiční životní pojištění se na tuzemském pojistném trhu těší velké přízni klientů. Jak je tomu ale ve zbytku Evropy?

Když se podíváme na rozvinuté pojistné trhy, získalo tam investiční životní pojištění (unit linked nebo variable universal life) mezi pojistnými produkty významné postavení. Jeho obliba je nejvyšší v Anglii nebo Irsku, naopak nejnižší zastoupení má tento produkt v tradiční baště pojistných produktů - Švýcarsku. Tento rozdílný vývoj v různých zemích souvisí s řadou faktorů jako např. s nastavením systému zaměstnaneckých a individuálních penzí, podílem jednotlivých distribučních kanálů na trhu, výší garantovaných úrokových sazeb a v neposlední řadě i vztahu občanů dané země k investičnímu riziku. V každém případě je oblast investičního životního pojištění rostoucím segmentem ve většině zemí. Výjimkou jsou snad jen poklesy zájmu způsobené negativní situací na kapitálových trzích, což se projevilo například v období po 11. září roku 2001.

 

* Proč si myslíte, že investiční životní pojištění má takový úspěch?

Důvodů, proč je investiční životní pojištění obchodně úspěšným produktem, je hned několik. Především nahrazuje již zastarávající kapitálové životní pojištění, které je málo transparentní a nabízí pouze omezený potenciál výnosů. Proto jde velká část růstu investičního životního pojištění právě na úkor kapitálového životního pojištění, jehož význam postupně klesá. Stejně jako kapitálové životní pojištění je to balíček typu 2 in 1, který kombinuje pojištění a tvorbu rezervy. Dnešní zákazník je přitom pohodlný a preferuje jednoduchá řešení. Paralela, která mě zde napadla, je z jiného oboru, ale názorně ilustruje odlišný přístup úzce zaměřeného odborníka a spotřebitele. Vzpomínám si na dobu, kdy začala první reklama na šampón s kondicionérem. Odborníci mohli namítat, že přece kvalita oddělených složek prostředků péče o vlasy je vyšší než u prostředku, kde složky smíchám. Zákazníci se ale zařídili po svém. Podobných příkladů bychom našli spoustu a praxe jednoznačně dokazuje, že řešení typu 2 in 1 stávající zákazníky oslovují. Část klientů uzavírá investiční životní pojištění s tím, že jim slouží jako prostředek pro tvorbu důchodové rezervy. Investiční životní pojištění tak využívá rostoucího zájmu klientů o řešení finančního zabezpečení ve stáří spojeného s rostoucí ochotou investovat a nést investiční riziko. V neposlední řadě stojí za úspěchem „investička“ i provizní motivace, která je mezi produkty s pravidelným dlouhodobým investováním nejvyšší na trhu.

 

* Jestli dovolíte, u těch provizí bych se zastavil. Nemyslíte si, že právě vysoké provize jsou nadhodnocené a zbytečně tak prodražují a znevažují tento produkt?

Máte pravdu, právě počáteční náklady placené klientem se často stávají hlavním argumentem aktivistů za vyhubení tohoto produktu. Nechci se pouštět do obhajoby nebo kritiky stávající výše provizí, protože jejich výši nastavuje trh. Na rozvinutých trzích je situace v mnohém podobná situaci v České republice a počáteční provize pro brokerské firmy se pohybují v rozmezí 80 až 120 procent ročního pojistného. V absolutních částkách se přitom jedná o mnohem větší sumy než provize v tuzemsku, protože výše ročního pojistného u těchto produktů v zahraničí dosahuje několikanásobku ročního pojistného placeného na investiční životní pojištění v České republice.

 

* Domníváte se, že lze objektivně rozhodnout, které investiční životní pojištění je lepší než ostatní produkty nebo dokonce nejlepší?

V poslední době se objevuje řada pokusů vzájemně porovnávat různá investiční životní pojištění. Autoři často nazvou článek tak, aby vyvolal dojem, že je to jakýsi geniální a univerzální návod na výběr nejlepšího/nejlevnějšího životního pojištění. Ať již to autor hodnocení přiznává nebo ne, každé z dosud zveřejněných hodnocení či žebříčků se soustředilo pouze na hodnocení nákladovosti investiční složky investičního životního pojištění a váha pojistné složky produktu v hodnocení byla většinou nulová. I kdyby tedy bylo hodnocení nákladovosti investiční složky provedeno objektivně (a to většinou není), je nutné si uvědomit, že je de facto postaveno na předpokladu, že klienti pojistnou složku investičního životního pojištění nesjednávají. Realita je ale jiná. Z analýzy portfolia, které spravuje naše pojišťovna, vyplývá, že více než 90 % smluv má sjednanou pojistnou složku. U každé čtvrté smlouvy je na pojistnou složku spotřebováno dokonce více než 20 % z celkové platby na pojištění. To znamená, že nelze hodnotit investiční životní pojištění pouze na základě porovnání nákladovosti investičního účtu, protože pojistná složka je podstatnou částí “investičky“.

 

* Vrátím se ještě jednou k poplatkům. Myslíte si, že lze očekávat snížení nákladovosti investičního životního pojištění? Určitě by to přidalo produktům IŽP na důvěryhodnosti.

Zcela jistě bude pokračovat trend, který již trh zaznamenal, a to je postupné snižování poplatků, zejména pak poplatků za správu aktiv. Tento vývoj se netýká jenom investičního životního pojištění, ale i podílových fondů obecně. Konkurence na trhu vede manažery podílových fondů k tomu, aby snižovali svoje management fee, a tento trend lze již několik let pozorovat v západní Evropě, zejména pak v zemích, kde je vysoce konkurenční prostředí. Kromě toho by další vývoj investičního životního pojištění na českém trhu měl směrovat, oproti stávajícímu stavu, k růstu významnosti pojistné složky produktu, která podle mého názoru není v tuzemsku stále dostatečně využívána ani nabízena. Dá se v této souvislosti očekávat jednak zvětšování rozsahu nabízených typů připojištění a rovněž očekávám postupné zlepšování prodejních dovedností poradců v oblasti prodeje pojistné ochrany, která zvyšuje přidanou hodnotu “investička“. Zde cítím na trhu relativně velkou mezeru, která přímo vybízí pojišťovny k tomu, aby ji zaplnily.

 

* A jaký lze očekávat trend u investiční složky?

Když se podívám na investiční složku, očekávám zde postupný přechod od interně spravovaných fondů pojišťovny k externím fondům, které jsou transparentní jak z pohledu poplatků, tak i z pohledu investiční strategie. Počet nabízených fondů by se měl v této souvislosti zvyšovat tak, aby investiční životní pojištění nabídlo klientům plnohodnotnou možnost investování srovnatelnou s přímým investováním do podílových fondů. Velkou výzvou pro pojišťovny je rostoucí poptávka po produktech umožňujících tvorbu rezervy na důchodový věk nebo pro výplatu důchodu. Lze proto očekávat rozšíření investičního životního pojištění o různé varianty investičních garancí. Klient by tak mohl investoval do vybraných fondů a 100% participovat na jejich výnosu, avšak v případě negativního vývoje by pojistitel garantoval buď minimální výnos, nebo hodnotu při dožití. Jsem si jistý, že podobný typ garancí by byl velmi zajímavým obchodním argumentem zejména v období, které jsme zažili na trzích na začátku letošního roku. Vedle toho lze očekávat vývoj IŽP směrem ke speciálním produktům pro výplatu anuit, a to opět ve spojení s vloženými investičními garancemi. Tento typ produktů (Variable annuity) je dynamicky rostoucím segmentem na většině rozvinutých trhů, a pokud si uvědomíme budoucí demografický vývoj, mají produkty, včetně investičního životního pojištění, upravené na míru potřebám tvorby a výplaty penzijních rezerv, velmi skvělou budoucnost.

 

* Podle vašich očekávání lze říci, že investiční životní pojištění čeká růžová budoucnost?

Ano. Pokud se ovšem pojišťovny dokáží přizpůsobit budoucím požadavkům klientů a nabídnou něco víc než jen investice do podílových fondů. Potom je jisté, že investiční životní pojištění neřeklo ještě své poslední slovo.

Zdroj: aegon.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články