Pojištění neschopnosti splácet hypotéku jako dar klientům


			Pojištění neschopnosti splácet hypotéku jako dar klientům
7.7.2009 Pojistný trh

V posledním červnovém týdnu představila společnost Hyposervis novinku na trhu hypoték –pojištění proti neschopnosti splácet hypoteční úvěry – SichrJob.

Jeho vzniku předcházela velmi pečlivá analýza očekávání a potřeb klientů a účel, proč vznikl, je úzce spjatý s hlavním byznysem Hyposervisu – zajišťování hypoték v developerských projektech. SichrJob je určen výhradě pro klienty developerských společností, kteří si kupují nové byty v bytových projektech. Jeho cílem je eliminovat pro hypoteční klienty dopady krize po dobu, po kterou lze odhadnout její nejtěžší následky.

Při tvorbě produktu SichrJob se společnost Hyposervis primárně zaměřila na to, aby minimalizovala obavy lidí o potenciální ztrátu zaměstnání a tím vznikající obavu z neschopnosti splácet hypotéku.

SichrJob ale není a nebude volně prodejným produktem na trhu. Je koncipován jako benefit, který poskytují developeři svým klientům a náklad na toto pojištění ponese developer. Tímto typem benefitu by se měla výrazně eliminovat obava klientů z použití hypoték na nákup bytu, protože jím budou odstraněny příčiny obavy z hypoték – neschopnost splácet splátky hypotéky v případě ztráty práce v důsledku krize. Současně není klient zatížen nákladem na úhradu pojistného. Tento typ benefitu se podle průzkumů, které jsme provedli mezi rozsáhlým vzorkem klientů, jeví jako efektivnější, než např. nabídka auta k novému bytu.

SichrJob v sobě kombinuje tří hlavní faktory:

*zaměřuje se na eliminaci největšího aktuálního psychologického rizika klientů – ztráty práce a s tím spojeného rizika splácení hypoték;

*nabízí maximální komfort produktu a minimální omezení a výluky z pojistného plnění;

*nepředstavuje pro klienty žádný náklad, protože jej hradí jako benefit developer.

Navíc se díky pojištění rozšiřuje okruh osob o další potenciální, velmi bonitní skupiny klientů. Umožňuje totiž pojištění ztráty příjmu nejen zaměstnancům, ale i vybraným okruhům osob samostatně výdělečně činných, jako jsou lékaři, právníci, architekti, autorizovaní technici atd., tedy osob, které patří mezi silnou skupinu potenciálních kupujících nových bytů a kteří se doposud proti riziku ztráty svého příjmu pojistit prakticky nemohli.

Produkt SichrJob byl vyvinut ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA a na trhu ho představil první developer, který zařadil SichrJob mezi své benefity pro své klienty. Je jím společnost Quinlan Private Golub pro pro­jekt Modřanský háj.

Současně o tento produkt aktuálně projevila zájem řada dalších developerských partnerů Hyposervisu.

Zdroj: Hyposervis

Zdroj: Hyposervis

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články