Pojištění pro případ sucha optikou Německa


			Pojištění pro případ sucha optikou Německa
29.11.2018 Pojistný trh, Rizika, Škody

V letošním roce byly určité regiony v Evropě postiženy suchem v důsledku nízkých srážek. Dopady zejména na zemědělskou produkci a zásobování vodou jsou prokazatelné a hrozivé. Sucho se stalo výzvou pro společnost jako celek, ale také pro pojistitele. Sucho může být v zásadě za jistých podmínek pojistitelné.

Německá podpora pojištění pro případ sucha v Africe

Světový potravinový program OSN (UN World Food Programme) podepsal první pojistnou ochranu pro případ klimatických rizik pod názvem ARCReplica. Pojistné plnění má být vyplaceno tehdy, jestliže určité indikátory jako například nízké dešťové srážky či menší vegetace budou potvrzeny satelity. Tento projekt podpořilo 10 mil. eur i Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Německo).

Tato částka bude převedena na výše zmíněný program OSN v letech 2018 a 2019. První země, jež mají z tohoto projektu profitovat, jsou Mauretánie a Mali. Příslušné německé ministerstvo se rozhodlo přispět zejména z důvodu posílení kapacit mezinárodních organizací a prevence katastrofických situací. Kombinace odbornosti a inovativního financování by měla umožnit vyhnout se v oblasti Sahelu hladu a minimalizovat účinky sucha na obyvatele této oblasti.


Mohlo by vás zajímat: Věnujte pozornost výlukám v HAV. Vyhnete se zklamání


Bavorsko žádá finance pro pojištění pro případ sucha

Dlouho trvající sucho dostává v Německu mnoho zemědělců do existenční nouze. Odpovídající pojistná ochrana je však pro mnoho z nich příliš drahá. Bavorsko proto žádá příslušné subvence ze spolkové pokladny, aby bylo možno sjednávat pojištění pro případ více pojistných nebezpečí. Bavorsko argumentuje tím, že stát nemůže kvůli klimatickým změnám přebírat každý rok riziko a vyplácet jako náhradu škod obrovské částky. Je třeba mít vhodné rámcové podmínky pro pojistná řešení.

Pojišťovny si uvědomují tuto výzvu, ale i problémy s tímto pojištěním spojené. Sucho zatím nenastává příliš často a pravidelně. Pokud ovšem delší dobu neprší, je obvykle postiženo více regionů, a tomu odpovídají vysoké škody, a to jak u jednotlivého farmáře, tak v celém národním hospodářství. Pro pojišťovnu je pak obtížné držet dostatečný rizikový kapitál. Proto na rozdíl od některých jiných evropských zemí se němečtí zemědělci zpravidla nemohou pojistit pro případ sucha, nýbrž toliko pro případ vichřice a krupobití.


Mohlo by vás zajímat: Jak vhodně řešit rizika leteckého průmyslu?


V USA však podle zajišťovny Munich Re existuje rozsáhlý systém pojištění založený na partnerství veřejného a soukromého sektoru. V závislosti na výši pojistné částky se subvencuje až 80 % pojistného. Nízká propojištěnost u zemědělského pojištění v Německu je ve srovnání s jinými členskými státy EU v podstatě výjimkou. Zajišťovna Swiss Re uvádí, že zemědělské pojištění pro případ více pojistných nebezpečí je značně rozšířené ve Francii, Rakousku, Španělsku a Itálii. V těchto zemích stát dotuje obvykle 50-65 % pojistného.

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) sdělil, že sucho způsobuje v současné době německým zemědělcům největší škody. Připadá na ně cca 54 % celkových škod na úrodě, přičemž podíl škod způsobených krupobitím je 26 %. Průměrné roční škody vyvolané extrémy počasí činí za období 1990–2013 podle výpočtu GDV 510 mil. eur.       


Mohlo by vás zajímat: Marco Di Filippo: Poradenství pro pojištění kyberrizik je nutnost!


Potřeba řešit sucho na politické úrovni je nezbytná

V roce 2018 byly již zaznamenány v osmi spolkových zemích škody způsobené suchem v zemědělství ve výši 3 mld. eur. Jen v severním Německu jsou vyčísleny na částku 1,933 mld. eur, z toho na Dolní Sasko připadá 980 mil. eur. Pokud jde o jednotlivé plodiny, tak například škody ze sucha na úrodě pšenice činí 136 mil. eur. Faktem je, že již nyní se zemědělcům poskytuje podpora z tzv. programů likvidity, zajišťuje se pomoc při obstarávání krmiva a povoluje se odklad placení daní.

Bavorsko, resp. vláda a zemský sněm, je přesvědčeno, že německá zvláštní cesta ve srovnání s jinými zeměmi musí skončit a že spolková vláda musí začít jednat s tím, že Bavorsko ji přitom hodlá plně podpořit.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články