Invalidita z pohledu pojištění


			Invalidita z pohledu pojištění
24.3.2015 Produkty

Invalidita, ať už jakéhokoli stupně, je pro člověka tragédií. Spolu s ní jsou však vždy spojené i nemalé finanční náklady, do kterých se počítá hospitalizace, rehabilitace, zdravotní pomůcky, léky a mnoho dalšího. Důležitost pojištění proti invaliditě však bývá stále podceňováno, obzvláště u mladých lidí. Přitom ceny pojištění nejsou nikterak vysoké.

 

Jakub má zájmy jako kdokoliv jiný v jeho věku. Jeho život se však od života těch ostatních výrazně liší. Jakub je upoután na invalidní vozík. Trpí totiž nevyléčitelnou nemocí, která postihuje pouze chlapce. Nemoc oslabuje svalstvo. „Přišli jsme na to náhodou,“ vzpomíná jeho přítelkyně „Kuba měl střevní potíže, a když v nemocnici dělali krevní testy, zjistili, že jeho problémy způsobuje svalové onemocnění.“ U pacientů, kteří tuto vrozenou nemoc mají, dochází k postupnému ochabování veškerého svalstva.


„Kolem osmnácti až pětadvaceti let se začínají objevovat dýchací potíže,“ vysvětluje vedoucí Centra pro nervosvalová onemocnění v Praze Miluše Havlová. Protože se tato nemoc nedá léčit ani zastavit, jedinou Jakubovou šancí je mít doma umělou plicní ventilaci – přístroj, který mu pomůže dýchat.

Richardovi je nyní 26 let, nehoda se mu stala před čtyřmi roky. V autě jel on a jeho tři známí, z nichž jeden řídil. Z nehody vyvázli všichni ostatní bez zranění, bohužel v jeho případě došlo k doživotním následkům kvůli ochrnutí. Musel se všechno učit znova. Nebyl ani schopen se sám najíst nebo udržet v ruce pero. Byla to hodně dlouhá a obtížná cesta.

 

Toto jsou jen dva případy z několika set tisíc Čechů, kteří mají přiznaný některý ze stupňů invalidity.

Co je invalidita z pohledu pojištění? Jedná se o pokles schopnosti výdělečné činnosti minimálně o 35%.

Rozděluje se do 3 stupňů:

  1. stupeň - pokles schopnosti výdělečné činnosti minimálně o 35% a maximálně o 49%
  2. stupeň - pokles schopnosti výdělečné činnosti minimálně o 50% maximálně o 69%
  3. stupeň - pokles schopnosti výdělečné činnosti minimálně o 70%

Invalidita je jednoznačně riziko s nejzávažnějším finančním dopadem. Ovlivňuje dlouhodobý pokles příjmů a zároveň vede ke zvýšení životních nákladů spojených s nemocí či úrazem.

 

Je důležité si uvědomit, že stejný úraz nebo onemocnění může mít pro různá povolání jiné ohodnocení poklesu schopnosti výdělečné činnosti. Jinak bude ohodnoceno, když přijde o 2 prsty na ruce administrativní pracovník a jinak, pokud to bude profesionální klavírista. Do hry však vstupují i další faktory, jako např. věk žadatele nebo vzdělání. Pro stanovení výše invalidního důchodu je důležitá i výše příjmů nebo předchozí délka placení odvodů na sociální pojištění před podáním žádosti o invalidní důchod. Jedná se o poměrně složitou problematiku, která je k bližšímu seznámení k dispozici na oficiálních stránkách ČSSZ.

 

Všeobecně se dá říci, že čím více jste vydělávali, tím nižší náhradový poměr dostanete. Při hrubé mzdě 20 000,- Kč je náhradový poměr u 1. stupně invalidity v průměru přibližně 32%, při 3. stupni přibližně 67%.  U hrubé mzdy 50 000,- je to ale jen 17% u 1. stupně a 40% u 3. stupně. Tento propad je potřeba nahradit a taktéž počítat se zvýšenými náklady na léčbu, bytové úpravy, kompenzační pomůcky.

Dle ČSSZ byl celkový počet invalidních důchodců k červnu loňského roku 417 715 osob:

      3. stupeň invalidity byl přiznán 194 009 osobám

      2. stupeň invalidity byl přiznán 65 386 osobám

      1. stupeň invalidity byl přiznán 158 320 osobám

 

Řada klientů má obavy z úrazových rizik, ale podceňují vznik invalidity následkem nemoci. Dle statistiky ČSSZ je invalidita v 96 % přiznána z důvodu nemoci. Pouhá 4 % následkem úrazu. Je tedy důležité pojistit klientovi invaliditu z jakýchkoliv příčin.

 

Pojištění Invalidity z jakýchkoliv příčin nemusí být vůbec drahé. Komerční pojišťovna doporučuje pojistit invaliditu v co nejmladším věku. Například 18letý klient by za invaliditu 3. stupně na pojistnou částku 1 000 000 Kč zaplatil v Komerční pojišťovně 83 Kč měsíčně a za pojištění invalidity 2. i 3. stupně jen 125 Kč. To jsou jednoznačně peníze, které se vyplatí do svého zajištění investovat.

 

Komerční pojišťovna, a.s.

Zdroj: Komerční pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články