Jak řešit splácení úvěru v případě pracovní neschopnosti?


			Jak řešit splácení úvěru v případě pracovní neschopnosti?
5.6.2015 Produkty

Zadluženost českých domácností v roce 2014 dle statistik ČNB stoupla na více než 1,316 bilionu Kč. Přitom lze obecně říci, že si lidé uvědomují rizika spojená s pořízením úvěru. Spolu s úvěrem si tak většina z nich sjednává také pojištění pro případ neschopnosti splácet. Problém ovšem bývá v jejich povědomí o chování konkrétních pojistných produktů.  

Stává se například, že pod návalem informací ohledně úvěru necítí lidé potřebu zabývat se ještě podmínkami uzavírané pojistné smlouvy. Primárním motivem sjednání pojištění bývá snížení úrokové sazby úvěru, a pak samozřejmě pocit klidu, že v nenadálé situaci nebude nutné řešit problém se splácením. To je v pořádku, lidem by ale měly být poskytnuty podrobné informace o pojištění a vysvětleny důležité pojmy, jako např. karenční doba.

Na co by lidé měli myslet a jak by se měli zabezpečit pro případ výpadku příjmů při dlouhotrvajícím onemocnění, bez ohledu na to, zda pobírají nemocenskou nebo jsou např. jako OSVČ bez nemocenského pojištění?

Vzniklou nenadálou situaci by měla řešit pohotovostní krátkodobá, či střednědobá finanční rezerva, a to minimálně ve výši tří měsíčních platů. Toto pravidlo platí o to více, bere-li si klient úvěr. Dle serveru hypoindex.cz by 40 % domácností se svými úsporami přečkalo pouze jediný měsíc. S jakými situacemi se tedy mohou klienti, kteří si berou úvěr, setkat a jak je řešit?

  1. Klient má dostatečné rezervy, které dokonce přesahují výši úvěru. Půjčuje si tak pouze „levnější“ peníze, které dokáže dále zhodnotit. Pokud jsou tyto prostředky dostatečně likvidní, mohou pokrýt finanční potřebu v případě pracovní neschopnosti a klient se tudíž nepotřebuje zajišťovat pro případ pracovní neschopnosti.
  2. Klient disponuje likvidní rezervou minimálně na 3 měsíce. Zajištění pracovní neschopnosti s karenční dobou 60 dní a déle, které je na trhu standardně nabízeno, je v tomto případě dostačující. Klient by však měl být dostatečně seznámen s chováním produktu a podmínkami pojistného plnění - zda se plnění vyplácí za každý den nemoci či úrazu, nebo zda pojišťovna hradí pouze splátky, které připadnou na den, kdy je klient v pracovní neschopnosti.
  3. Častým případem ovšem bývá situace, kdy si lidé pořídí např. hypotéku a veškeré finanční rezervy investují do věcí spjatých s úvěrem (vybavení kupované nemovitosti, poplatky za legislativní úkony, stěhování, atd.) Poté, v případě pracovní neschopnosti a propadu příjmu, nastává problém s řádným splácením vedoucím až k selhání úvěru, které v prosinci 2014 dosáhlo dle ČNB 4,7 %. Týkalo se tak téměř každé 20. zadlužené domácnosti. Řešením je pojištění pracovní neschopnosti, které plní za každý jeden den léčení, a to i v případě, že klient není schopen vykonávat svojí výdělečnou činnost byť jen jeden měsíc.

V případě úvěrového pojištění HYPO plní Komerční pojišťovna pracovní neschopnost z jakýchkoliv příčin, tedy nemocí i úrazem, od 1. dne s karenční dobou pouze 29 dní!, přičemž není podstatné, na který den připadne splátka úvěru. Komerční pojišťovna plní 3,3 % ze splátky za každý jeden den skutečného trvání léčení. V případě měsíčního léčení činí plnění 3,3 % ze splátky x 30 dní, což pokryje celou výši splátky.

Uveďme si příklad pana Nováka

  • splácí úvěr vždy 15. den v měsíci
  • výše splátky činí 6.000,- Kč měsíčně
  • 16.3. postihne pana Nováka infarkt myokardu
  • léčí se až do 14. 8. téhož roku

 

Standardní pojištění úvěru na trhu

Pojištění úvěru od Komerční pojišťovny

Pojistná událost nastává 60. dnem léčení

Pojistná událost nastává 29. dnem léčení

Klient dostává plnění za léčení počínaje 61. dnem

Klient dostává plnění od 1. dne léčení

Hradí klientovi splátku připadající na den léčení

Hradí klientovi za každý den léčení 3,3 % ze splátky

Uhradí splátku 15. 6. a 15. 7. = 2 splátky

Uhradí 198 Kč/den x 151 dní = 4,89 splátky

 

Více informací o produktu HYPO Komerční pojišťovny naleznete zde.

Zdroj: Komerční pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články