Poškození úrazem: výplata procentem z pojistné částky nebo denními dávkami?


			Poškození úrazem: výplata procentem z pojistné částky nebo denními dávkami?
11.12.2014 Produkty

Obecně se dá říct, že u poškození úrazem je pojistné plnění vyplácené procentem z pojistné částky výhodné oproti denním dávkám především v případě vážnějších úrazů a úrazů vícenásobných.

Pojištění poškození úrazem, které nabízí Komerční pojišťovna v rámci životního pojištění ELÁN, má jednoznačnou výhodu ve vícenásobném plnění při jedné pojistné události. Od listopadu 2014 navíc došlo k navýšení maximální pojistné částky na 400 000 Kč.

Vícenásobný úraz přitom bohužel není nijak neobvyklý a lidé jej mohou utrpět při autonehodě nebo jízdě na kole. Existuje však mnoho dalších situací, například tesař může být ohrožen při své práci ve výškách. A zatímco výplata pojistného plnění denními dávkami, které v případě úrazu nabízí většina pojišťoven, kryje nejčastěji nejdelší dobu léčení úrazu, procento z pojistné částky odpovídající závažnosti úrazu se vyplácí nezávisle na délce léčení. Odpadá tak rovněž problém s karenční dobou, tedy s obdobím, po které pojistitel nevyplácí denní dávky.

Při volbě mezi výplatou pojistného plnění procentem z pojistné částky a denními dávkami by měl být u poškození úrazem rozhodující především pojistný zájem klienta, jinak řečeno, proč si klient pojištění sjednává. Klient, který si uvědomuje riziko závažnějších úrazů, způsobujících například dlouhodobé vyřazení z práce a ohrožujících jeho finanční stabilitu, by měl jednoznačně zvolit produkt umožňující výplatu pojistného plnění procentem z pojistné částky. Výplata denních dávek se tedy vyplatí spíše u méně závažných úrazů.

„Nezřídka ale se v takových případech jedná o nepoctivého klienta, který si chce pouze vylepšit svou finanční situaci na úkor pojišťovny, a k pojištění přistupuje stylem „když už si ho platím, tak ať z něj něco mám“, hlásí každou, i neprokazatelnou, drobnost (např. zvrtnutý kotník, natažený sval, apod.). Proto podobné neprokazatelné pojistné události Komerční pojišťovna nehradí a nepodporuje tak nečestné chování,“ uvádí Martin Jirásek, account manažer pro externí distribuční kanály Komerční pojišťovny, a dodává: „našim klientům nabízíme u poškození úrazem výplatu pojistného plnění procentem z pojistné částky, která představuje v případě vážných životních situací zajímavé krytí.“

Komerční pojišťovna, a.s.

Zdroj: Komerční pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články