Komerční pojišťovna po celý rok 2010 držela druhou pozici na trhu životního pojištění


			Komerční pojišťovna po celý rok 2010 držela druhou pozici na trhu životního pojištění

Obchodní výsledky Komerční pojišťovny za uplynulý rok potvrzují meziroční zvýšení předepsaného pojistného v životním pojištění o 190 % na 8,68 miliard korun. Komerční pojišťovna tak uzavřela rok 2010 jako druhá nejvýznamnější pojišťovna na trhu životního pojištění s tržním podílem 12,3 %.


Komerční pojišťovna se oproti konci roku 2009 posunula o čtyři příčky vpřed. Tohoto výrazného úspěchu bylo dosaženo zejména díky zvýšenému zájmu klientů o produkty životního pojištění s jednorázovým pojistným. Pro klienty jsou také stále velmi atraktivní produkty s garantovaným zhodnocením.


„Výsledky ke konci roku 2010 odpovídají trendům viditelným již během prvních třech čtvrtletí. Příčin našeho úspěchu je rozhodně více, ale základem je schopnost Komerční banky, jako našeho hlavního distributora, nabízet úspěšně svým klientům produkty Komerční pojišťovny. Podařilo se nám také nabídkou produktů naplnit očekávání a potřeby klientů, kteří preferovali dlouhodobá, bezpečná, ale zároveň výnosná řešení pro uložení svých finančních prostředků.“ uvedl Stéphane Corbet, člen představenstva Komerční pojišťovny.


Klíčové produkty Komerční pojišťovny s garantovaným výnosem – Vital Invest a Vital Premium - zajistily klientům v loňském roce výnosy 3 % p. a. a 3,3 % p. a. Pro rok 2011 Komerční  pojišťovna nabízí klientům garantované zhodnocení v rozmezí 2,5 % p.a. až 2,8 % p.a. v závislosti na typu produktu. Celkové zhodnocení za rok 2011 může být i vyšší, než minimálně garantované, v závislosti na dosažených výsledcích pojišťovny.


Významným krokem Komerční pojišťovny v roce 2010 byla také podpora nové, úspěšně se rozvíjející spolupráce s externími distributory, zejména s pojišťovacími agenty a zprostředkovateli hypoték. Prvním produktem pro externí distributory je rizikové životní pojištění s volitelným krytím rizik a příznivou cenou pojištění, které se již krátce po uvedení na trh těší přízni odborné veřejnosti i klientů. Rozvoji externí distribuce se bude pojišťovna intenzivně věnovat i v následujícím období, a to jak vývojem produktů a procesů, tak navazováním spolupráce s novými obchodními partnery.

Komerční pojišťovna

Zdroj: Komerční pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články