Postavení pojišťoven: Komerční pojišťovna


			Postavení pojišťoven: Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna pokračovala ve velmi prudkém meziročním růstu především na trhu ŽP. Celkově je 5. pojišťovnou, když po 1. čtvrtletí byla dokonce krátkodobě 3. Meziročně se však posunula z 10. místa. V NŽP je její podíl zanedbatelný, ale v ŽP se stala během tohoto roku „dvojkou“ na trhu (z 6. místa). Od počátku roku však postupně svoji pozici ztrácí (viz tabulka).

Příčin růstu je několik. Patří mezi ně velmi dobré zvládnutí nabídky opakovaného pojištění při dožití (s 60% úspěšností) a také schopnost nabídnout bezpečné a „přijatelně profitabilní“ uložení finančních prostředků prostřednictvím sítě poboček Komerční banky. Tento trend se daří Komerční pojišťovně držet od počátku roku 2009. Nyní se však zdá, že dochází k jeho zpomalení.

Při reportování dat za 3. čtvrtletí došlo v případě Komerční pojišťovny ke změně v posuzování pojistného na běžné a jednorázové za období 1-9/2009 v letošním reportu a v reportu vytvářeném v roce 2009. Část jednorázově placeného pojistného byla vloni zařazena mezi běžně placené. Rozdíl činí zhruba 900 miliónů. V našich analýzách postupuje podle pravidla „neměnnosti historie“, což znamená, že pracujeme s hodnotami tak, jak byly reportovány v roce 2009, nicméně jako doplňující informaci uvádíme i porovnaní s rokem 2009 podle letos reportovaných dat.

Jak již bylo uvedeno, Komerční pojišťovnu nejvíce ohrožuje její závislost na jednorázovém pojistném a hlavně růst této závislosti (z 50% na 92% podle původně reportovaných dat, respektive z 80% na 92% podle letos reportovaných dat). Běžné pojistné pak klesá (podle letos reportovaných dat o 40 miliónu, což je o 6,5%). V případě Komerční pojišťovny tak roste neprofitabilní jednorázové pojistné, zatímco běžné (kde se naopak dá profitability dosahovat) klesá.

V 1. čtvrtletí nabídla Komerční pojišťovna svým klientům možnost investovat do nového zajištěného fondu Forte 2 s garantovaným výnosem 13%. Pro tento fond platí stejná pravidla jako pro fond Forte, tedy doba trvání pojištění je 3-8 let, přičemž garantovaného výnosu je dosaženo již za první dva roky trvání pojištění (v dalších letech může růst, ale jeho výše již není garantována). Ve 2. čtvrtletí nabídla pojišťovna možnost investovat do fondu Forte 3, který byl poskytován za stejných podmínek jako Forte 2.

Ve 3. čtvrtletí oznámila pojišťovna zahájení prodeje RŽP Pyramida ve spolupráci s Modrou pyramidou stavební spořitelnou. Pojištění nemusí být vázáno na úvěr.

Komerční pojišťovna - vývoj podílu na trhu

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zítra čtěte: Postavení pojišťoven: Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články