Postavení pojišťoven: Allianz


			Postavení pojišťoven: Allianz

Pojišťovna Allianz se krátké době vrátila na pozici „trojky“ českého pojistného trhu. Získala o 410 miliónů pojistného více, což je nárůst o 5,1%. Přesto nebyla její situace v rámci roku vždy dobrá. Největší ztráty zaznamenala již v 1. čtvrtletí, ve 2. se podařilo pozici vylepšit a nyní byl výsledek ještě o něco lepší.

Nejlépe to dokumentuje vývoj podílu na trhu (viz tabulka). V NŽP zaznamenala meziroční pokles (o 200 miliónů, to je o 4,7%), v ŽP se jí podařilo obrátit trend na růstový (o 610 miliónů, to je o 26,1%). Pojišťovně se podařilo zvrátit nepříznivé výsledky z 1. čtvrtletí, nastartovat ve 2. čtvrtletí opět růst a ten v posledním období potvrdit. Pojišťovna snížila podíl na celkovém trhu o 0,1%b, když ztratila v NŽP (o 0,2%b) a posílila v ŽP (o 0,3%b).

Allianz je univerzální pojišťovnou s orientací více na NŽP, kde je dlouhodobě na 3. místě, zatímco na trhu ŽP je na 7. místě. Nepříznivý vývoj v ŽP spolu se ztrátou Komerční banky jako bankovního prodejního kanálu pro NŽP stály za změnou na místě předsedy představenstva, kde odstupujícího Miroslava Tacla vystřídal již v 1. čtvrtletí Jakub Strnad přicházející z ČPP.

Podobně jako jiné pojišťovny, uvedla i Allianz již v 1. čtvrtletí na trh jednorázově placený produkt ŽP (na 6 let) s garantovanou návratností investovaných prostředků pod názvem BONUSInvest. Navázala tak na svůj dřívější produkt (s delší pojistnou dobou 8 let). Dále připravila pojišťovna nový produkt podnikatelského pojištění specializující se na lékárny, oční optiky a prodejny zdravotnických potřeb. Ve 2. čtvrtletí pak pojišťovna představila úpravy ve svém cestovním pojištění. Pojišťovna Allianz patří mezi ty pojišťovny, které ve 3. čtvrtletí představily službu tzv. přímé likvidace jako doplňkové pojištění v rámci POV.

Stejně jako ostatní pojišťovny poskytující pojištění majetku, tak i pro Allianz, znamenalo několik vln povodní a srpnové krupobití zvýšení náporu na likvidaci. Pojišťovna se snažila co nejvíce vyjít vstříc svým klientům v této pro ně tak vypjaté situaci.

V září oznámila pojišťovna zahájení provozu nového systému na likvidaci škod, jehož hlavní přínos pro klienty by měl spočívat v jejím zrychlení. Podobně jako ostatní pojišťovny se i Allianz zaměřuje na boj s pojistnými podvody.

Allianz oznámila zahájení prodeje pojištění prostřednictvím poboček s LBBW Bank CZ. Po loňském ukončení spolupráce s Komerční bankou tak opět získala možnost nabízet svoje služby prostřednictvím bankovního distribučního kanálu, ovšem s mnohem menší sítí poboček.

Allianz pojišťovna - vývoj podílu na trhu

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články