Běžně placené pojištění a jednorázově placené pojištění


			Běžně placené pojištění a jednorázově placené pojištění
12.11.2010 Pojistný trh

Běžně placené pojistné meziročně pokleslo o 310 miliónů na 30,7 miliardy. To odpovídá poklesu o 1 %. Celkový výsledek je ovlivněn odlišným reportováním rozdělení pojistného na běžné a jednorázově placené v případě Komerční pojišťovny. Na rozdíl od statistik reportovaných ČAP jsme identifikovali pokles. Je to způsobeno tím, že se v našich analýzách snažíme „neměnit minulost“, a tak při porovnávání s loňským rokem vycházíme z hodnot, které byly reportovány v roce 2009 (téměř 31 miliarda) a nikoliv z výsledků reportovaných letos (30,1 miliardy).

„Jedničkou“ na trhu běžně placeného pojištění zůstává stále Česká pojišťovna, přestože i zde svoji pozici ztrácí. Důvodem je pravděpodobně dožití starých smluv, které se nedaří nahrazovat novou produkcí. Meziroční pokles činí 560 miliónů, což 7,2 %. Odpovídá to ztrátě podílu 1,5% b. Na druhém místě je od počátku roku Kooperativa před třetí ING. Kooperativa meziročně v podstatě stagnovala (zanedbatelný pokles menší než 10 miliónů, což je méně než 0,2% ale navýšení podílu 0,1% b), ING ztrácela (pokles o 270 miliónů, což je 6,7 % a ztráta podílu 0,8%b). 

Rozdíl mezi oběma skupinami je poměrně výrazný ve prospěch PPF a to i přes jeho velké meziroční snížení (o 4,3% b).

Podíl na trhu běžně placeného pojistného

 

Jednorázově placené pojištění – pod taktovkou bankopojišťoven

Růst ŽP a celého trhu je po celý rok nejvíce ovlivněn růstem jednorázového pojistného. Celkový objem od počátku roku 2010 téměř 19,4 miliardy, což je meziročně navýšení o 8,3 miliardy (o 75 %). K tomuto výraznému růstu došlo po poklesu v roce 2009. Hlavně bankopojišťovny podpořily chuť klientů investovat dlouhodobě svoje finanční prostředky do spořících pojistných produktů. Stále neustává poptávka po produktech s garantovaným zhodnocením, přestože část nabízených produktů ve skutečnosti garantované zhodnocení ve smyslu § 12 odstavce (3) vyhlášky ČNB číslo 434 z roku 2009 neposkytuje.

Podobně jako u běžně placeného pojistného docházíme k odlišným výsledkům než ČAP. U jednorázového pojistného to neznamená odlišný trend vývoje jako u běžného (místo drobného růstu nepatrný pokles), ale pouze změna jeho dynamiky (ČAP – růst 62,3 %, naše analýza růst 75 %). Opět je to způsobeno naší snahou „neměnit minulost“, a tedy dívat se na hodnoty z roku 2009 pohledem loňského roku. Rozdíl je způsoben změnou v dělení pojistného na běžné a jednorázové v případě Komerční pojišťovny. Tato změna byla provedena v reportu ČAP zpětně i za rok 2009, my se držíme hodnot reportovaných již v roce 2009.

Komerční pojišťovna je nejsilnější pojišťovnou v jednorázově placeném pojištění, když dosahuje téměř třetinového podílu na trhu, což odpovídá téměř 6,4 miliardám pojistného. Z ostatních pojišťoven je na tom nejlépe Pojišťovna ČS s podílem 16,4 % (odpovídá to 3,2 miliardám pojistného) a ČSOB Pojišťovna s podílem 14,4% (objem pojistného téměř 2,8 miliardy). U všech těchto pojišťoven podíl jednorázově placeného pojistného příliš vysoký (Komerční pojišťovna téměř 92 %, Pojišťovna ČS 51,4 % a ČSOB Pojišťovna 58,5 %).

U jednorázů se naplno projevuje rozdíl mezi skupinami – absence bankovního prodejního kanálu v případě PPF. Tato skupina si ovšem dlouhodobě udržuje podíl jednorázového pojistného v obecně přijímaném „bezpečném“ rozmezí – 10-20%, zatímco skupina VIG je tomuto rozmezí výrazně vzdálena a podíl jednorázů v jejím případě nadále roste.

Podíl pojišťoven na trhu jednorázově placeného pojistného

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články