Postavení pojišťoven: ČSOB Pojišťovna


			Postavení pojišťoven: ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovnou s větším zaměřením na ŽP. V jejím rámci fungují dvě části – „klasická“ pojišťovna s vlastní prodejní sítí a bankopojišťovna využívající více synergie s ČSOB. ČSOB Pojišťovna opustila 3. místo, kam se překvapivě dostala po minulém čtvrtletí, a klesla na místo 4. Její podíl na trhu se v rámci roku poměrně výrazně měnil (viz tabulka). V NŽP drží dlouhodobě stabilní podíl na trhu (kolem 5%) i 6. místo. V ŽP ji patří 5. místo, když meziročně o jedno místo klesla.

V souvislosti s ČSOB Pojišťovnou se objevily v 1. čtvrtletí zprávy o jejím prodeji. Není ovšem zřejmé, zda byla nabídka míněna opravdu vážně, nebo si pouze majitel pojišťovny – belgická skupina KBC – ověřoval její cenu.

ČSOB Pojišťovna připravila v 1. čtvrtletí dvě novinky v oblasti ŽP. Jednou z nich je běžně placené variabilní pojištění FORTE. Zajímavostí je možnost pojištění až pěti dětí se dvěma dospělými, což ocení vícečlenné rodiny. Slabou stránkou produktu je jeho vysoká nákladovost. Ukazatel PER činí 18 %, což produkt řadí k nejdražším na českém pojistném trhu. ČSOB Pojišťovna přišla i se dvěma novými fondy v rodině jednorázově placených pojištění Maximal INVEST. U prvního z nich (pod názvem Maximal Invest ČSOB Světový strom 13) je garantován minimální výnos 10,43 % za 5 a půl roku (tedy cca 1,9 % p.a.). Druhý fond (Maximal Invest ČSOB Premium 9) slibuje výnos 16,22 % za 5 a čtvrt roku (tedy cca 3 % p.a.).

Ve 2. čtvrtletí zavedla ČSOB Pojišťovna možnost sjednání cestovního pojištění prostřednictvím bankomatu. Využívá přitom sítě bankomatů Poštovní spořitelny. Dokladem o uzavření pojištění je pak stvrzenka vydaná bankomatem. Ve 3. čtvrtletí spustila prodej cestovního pojištění prostřednictvím internetové aplikace pro mobilní telefony.

ČSOB Pojišťovna také patřila do skupiny pojišťoven, které řešily likvidace pojistných událostí v souvislosti s povodněmi na Moravě a v severních Čechách a s krupobitím ve středních Čechách.

ČSOB Pojišťovna se podobně jako ostatní více orientuje na zkvalitňování procesů odhalování pojistných podvodů a prezentovala některé úspěchy v této oblasti.

ČSOB Pojišťovna - vývoj podílu na trhu

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zítra čtěte: Postavení pojišťoven: Generali pojišťovna

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články