Postavení pojišťoven: Česká podnikatelská pojišťovna


			Postavení pojišťoven: Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP již ve 2. čtvrtletí klesla ze 7. na 8. místo v pořadí pojišťoven s největším podílem na trhu (5. místo v NŽP a 10. místo v ŽP). Vzhledem k tomu, že v poslední době výrazně posilují především životní pojišťovny, postupně ztrácí svůj podíl na trhu (od počátku roku o 0,5%b). Důvodem je to, že pojišťovna sice zaznamenala růst objemu pojistného (o 110 miliónů, to je o 2,4%), ale ten byl pod úrovní trhu.

 

Nejúspěšnější je v POV, kde se stala v roce 2008 „trojkou“ trhu a tuto svoji pozici dále posiluje. U ČPP existuje výrazná disproporce mezi POV a HAV. Projevuje se rozdílným podílem na trhu v POV (12,5%) oproti podílu v HAV (4,8%). Příčinnou je pravděpodobně struktura kmene POV, která neumožňuje zároveň nabízet HAV (v kmeni jsou silně zastoupeny starší a levnější vozidla). ČPP je univerzální pojišťovnou s orientací na NŽP. Je členem skupiny VIG. V 1. čtvrtletí došlo ke změně na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele, kde Jakuba Strnada (odcházejícího do Allianz) vystřídal Jaroslav Besperát.

Již ve 2. čtvrtletí uvedla ČPP na trh nový produkt – pojištění právní ochrany.

Ve stejném čtvrtletí se ČPP pokusila zkvalitnit služby svým klientům nabídkou „Internetového pojišťovnictví“ pod názvem MojeČPP. Jeho prostřednictvím je možné provádět jednoduché úkony na pojistných smlouvách, sledovat platby pojistného, stav likvidace škody a zasílat potřebné dokumenty. K tomu lze sjednávat vybraná pojištění on-line. Tyto služby již dříve nabízely v různé míře i jiné pojišťovny. V případě ČPP je novinkou především jejich integrace do jedné aplikace přístupné pomocí kódu a hesla.

ČPP - vývoj podílu na trhu

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články