Postavení pojišťoven: Kooperativa


			Postavení pojišťoven: Kooperativa

Dlouhodobě „dvojka“ českého pojistného trhu, která v segmentu NŽP předstihla již v 1. čtvrtletí Českou pojišťovnu a stala se na půl roku „jedničkou“. Po 3. čtvrtletí opět klesla na pozici „dvojky“. Připomíná to tak vývoj v loňském roce s tím, že ke ztrátě pozice leadera trhu došlo až o tři měsíce později. V ŽP je už od počátku roku dokonce až na 4. místě, kam klesla z loňského 2. Kooperativa po dlouhých letech stabilního postavení poměrně výrazně ztratila svůj podíl na celkovém trhu, přičemž k tomuto propadu došlo především ve 2. čtvrtletí (viz tabulka).

Díky velkému náskoku na ostatní pojišťovny ale zůstává celkově „dvojkou“. Pokles je dán jak ztrátami v NŽP, tak i nedostatečným růstem v ŽP (výrazně pod úrovní trhu). Na růst pojišťovny měly v minulosti pozitivní vliv i akvizice kmene POV a HAV jiných pojišťoven (v roce 2002 Komerční pojišťovny, v roce 2004 Pojišťovny ČS a Union pojišťovny). Kooperativa je univerzální pojišťovnou s větším zastoupením NŽP. Je dominantním členem skupiny VIG.

Pojišťovna zůstává i přes pokles velmi silná v podnikatelských pojištěních. Její pozice je výrazně silnější při započtení netržního pojistného z povinného pojištění odpovědnosti podle zákona 125/1993, kde má společně s Českou pojišťovnou semipolní postavení.

Pojišťovna přišla v 1. čtvrtletí na trh s inovovaným ŽP Perspektiva (7BN). Jde o variabilní IŽP se zajímavostí v podobě vrácení 10% ze zaplaceného rizikového pojistného v případě bezeškodního průběhu pojištění. Produkt je o něco dražší než předchozí verze 6BN, nicméně se stále řadí mezi průměrně nákladové.

Kooperativa patří k těm pojišťovnám, které nabídly ve 3. čtvrtletí v rámci POV svým klientům službu tzv. přímé likvidace. Tato služba je plně zahrnuta v základním POV a není tedy vázána na žádné doplňkové připojištění. Dále připravila příjemnou novinku u svého cestovního pojištění – připojištění zrušení cesty zásahem „vyšší moci“ (přírodní katastrofa, epidemie, terorismus apod.). Velmi zajímavé je také úrazové pojištění osob pohybujících se ve válečných zónách. Pojištění není určeno jen pro vojáky, ale také pro všechny pracovníky státního i soukromého sektoru a humanitárních organizací.

Také Kooperativa se snažila maximálně urychlit proces likvidace škod způsobených povodněmi na Moravě, povodněmi v severních Čechách a krupobitím ve středních Čechách.

Pojišťovna spustila nový klientský web, kde nabízí on-line svůj produkt MediKompas. Ve 2. čtvrtletí pak nabídla možnost zobrazení smluv on-line a eFaktury ve spolupráci s Českou spořitelnou.

Kooperativa pojišťovna - vývoj podílu na trhu

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zítra čtěte: Postavení pojišťoven: Komerční pojišťovna

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články