Když nepřijde Bruce Willis, AIG vás ze zajetí únosců dostane


			Když nepřijde Bruce Willis, AIG vás ze zajetí únosců dostane
23.8.2016 Produkty

Mnohým z nás mohou připadat americké akční filmy často přehnané. Filmy, kdy se komando elitních vojáků v čele s Brucem Willisem, případně Arnoldem Schwarzeneggerem, snaží vysvobodit zajaté rukojmí z rukou únosců, mohou vyvolávat potutelný úsměv pramenící z očividné nadsázky. Ovšem představa, že žijeme ve světě plném duhy a bez nebezpečných lidí, je asi ještě úsměvnější, než ta první.

Média nám 7 dní v týdnu připomínají nebezpečí, která na nás venku číhají. Situace na středním východě, drogové kartely v Mexiku, válka na Ukrajině a mnoho dalšího, je nám připomínáno s železnou pravidelností. Mnohé dobrodruhy, byznysmeny, novináře nebo politiky však ani to od cest do podobných rizikových oblastí neodradí. Někdy je to zkrátka nevyhnutelné.

I zde je však způsob, jak být na rizika připraven. V České republice nabízí tento způsob ochrany jediná pojišťovna. Jen AIG vás pojistí proti únosu a vydírání.

Důvodem cesty do rizikových zemí může být obchod, služební cesta, pracovní stáž, cesta diplomatická, nebo i chuť pomáhat a něco zažít. Klientem tohoto druhu pojištění může být téměř kdokoli. Pojištění se v základu dělí na dvě varianty: korporátní a rodinnou.

„Našimi nejčastějšími klienty jsou korporátní společnosti obchodující v leteckém, ropném či plynárenském průmyslu. Rodinnou variantu pak využívají převážně známé majetné rodiny,“ popisuje Ing. Jan Beníšek, Ph.D., specialista na úpis pojištění únosu a vydírání z AIG.

V případě korporátní varianty si klient stanoví okruh pojištěných osob, kterými mohou být top manažeři, ale i běžní pracovníci. Pojištění pak může být sjednáno na rok, področně (v předem stanovených termínech vícekrát do roka), nebo jednorázově na určitý termín.

„Korporátní varianta je přitom více benevolentní a je možné pojistit jakoukoli destinaci na světě s tím, že i zde existují určité restrikce. Obzvlášť u zemí jako je Afghánistán, Mexiko či Somálsko po klientovi požadujeme, aby nám nahlásil, že má v plánu do těchto zemí vycestovat a požadujeme, aby před tím kontaktoval naší krizovou linku za účelem obdržení bezpečnostních instrukcí a obeznámení se s aktuálními informacemi ohledně dané destinace. Díky tomu můžeme být připraveni my i naši klienti,“ popisuje Jan Beníšek.

Seznam nejrizikovějších zemí se pravidelně aktualizuje. K dlouhodobě nejnebezpečnějším zemím světa patří Mexiko, Afghánistán, Nigérie a nedávno byla přidaná např. i Sýrie.

RiskMapa

S pojištěním vydírání a únosu jste kryti primárně proti únosu, vydírání, přepadení, vyhrožování, ale v aktuální variantě produktu dále i proti zadržení, do kterého spadá také zadržení státními výkonnými orgány.

Rozhodne-li se klient využít tento produkt, co následuje?

„Klient vyplní dotazník, ve kterém uvádí údaje o zaměření společnosti, důvod cesty, cestovní zvyky vč. délky pobytu v lokalitě, jaká použije bezpečnostní opatření a podobně,“ vysvětluje postup Jan Beníšek a pokračuje, „Informace jsou následně použity pro výpočet výše pojistného. Důležité pro nás je, aby předem neexistovaly žádné události, které by se daly považovat za náznaky případného únosu. V takovém případě, by se klient mohl dostat do výluk pojištění a v krajním případě bychom nebyli schopni pojištění nabídnout.“

Dojde-li k pojistné události

V případě potvrzeného únosu, tedy, když se únosci přihlásí o výkupné, dochází ke kontaktování pojišťovny skrze krizovou linku. Pojišťovna následně postupuje případ agentuře NYA International, tedy specializované společnosti, zabývající se řešením únosů a krizových situací.  Jedná se o soukromou agenturu zaměstnávající vyjednávací konzultanty, specialisty, tlumočníky, bývalé pracovníky speciálních jednotek a další specialisty, kterou zajišťuje a financuje pojišťovna, a která vykonává již konkrétní kroky směřující ke zdárnému vyřešení případu, mezi které patří zejména komunikace s únosci, licitace o výši výkupného, předání výkupného, převzetí unesené osoby a související úkony. AIG následně výkupné klientům proplatí - tento druh pojištění se totiž řadí do kategorie tzv. „Indemity“ (odškodňovací), kdy je plnění vypláceno až následně. Pojišťovna nemůže poslat sama peníze přímo únoscům. Pojištění počítá i s případnou tragickou variantou, že by byl rukojmí zabit, případně trvale poškozen. „Případy smrti a trvalého tělesného poškození se vyskytují jen velmi zřídka. Pokud je přítomné pojištění, dochází k této tragické variantě pouze v 1 % případů. Pojišťovna pak vyplácí v rámci pojištění odškodné vztahující se k poškození zdraví či smrti“ upřesňuje Jan Beníšek.

Co musí makléř vědět

U tohoto produktu existují striktní pravidla mlčenlivosti a pojišťovna ani makléř, ale ani klient nesmí nikde mluvit o existenci pojištění. „To by bylo jako nakreslit klientovi na záda terč. Platí zde pravidlo poskytování minima informací komukoliv a kdykoliv. Makléř by měl vědět, kdo v ČR dokáže toto riziko pojistit a kontaktovat nás. Dáme mu následně pro klienta dotazník a vše s ním probereme,“ vysvětluje Jan Beníšek. Provize se zde pohybuje na standardní úrovni ostatních produktů.

Produkt jako takový obecně vychází poměrově dražší než např. D&O, aktuálně se pohybují průměrné sazby na úrovni cca 3-6 promile z ceny limitu, dle konkrétních okolností. U sjednaného limitu 10 milionů Kč se pro společnost střední velikosti může pohybovat na úrovni od 30 do 60 tisíc korun.

Případ z praxe

Společnost vyslala svého zaměstnance do Brazílie, aby prověřil nové obchodní příležitosti. Třetí den pobytu byl zaměstnanec unesen a společnosti bylo únosci oznámeno, že dotyčný bude propuštěn po zaplacení výkupného ve výši 1 milionu USD. Společnost kontaktovala AIG 24/7 krizovou linku a dva konzultanti NYA International byli vysláni do destinace, kde po 5 dnech vyjednávání zařídili propuštění rukojmí za výkupné ve výši 0,5 mil. USD. Společnost předala důkazy o škodě AIG, která proplatila výkupné v plné výši. 

Samostatnou kapitolou pak je nepříliš kladný postoj politiků k tomuto produktu „Je to stále kontroverzní téma. Postoj veřejných činitelů k pojištění vydírání a únosu je jasně daný:  „Nevyjednáváme s teroristy“. Už Margaret Thatcherová tento produkt kritizovala a uvedla, že podporuje únosy. Politika většiny zemí je nevyjednávat s teroristy (ať je již pak realita a přístup v konkrétních případech jakýkoliv), takže je to pochopitelné,“ doplňuje Jan Beníšek. To však nemění nic na tom, že pokud se při zvažování rizika nechcete spoléhat na náhodu, má tento produkt neoddiskutovatelné výhody.

Zdroj: oPojištění,  AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články