Následek nešťastného pádu zaplatí pojišťovna


			Následek nešťastného pádu zaplatí pojišťovna
1.9.2014 Produkty

Podle Světové zdravotnické organizace jsou vůbec nejčastější příčinou zranění úrazy v domácnosti. K těm nejčetnějším pak patří popáleniny, zlomeniny či řezné rány.

Právě teď nabízí Wüstenrot rizikové životní pojištění ProKaždýPád, které vám poskytne kvalitní pojistnou ochranu nejen pro případ smrti ale i když utrpíte úraz. Jeho novinkou je možnost sjednání denního odškodného za vyjmenované úrazy. A protože se úrazy nevyhýbají ani vašim dětem, máte rámci pojištění ProKaždýPád zdarma pojištěny pro případ úrazu také své nezletilé děti.

Pojistná ochrana zahrnuje široký rozsah rizik, a to smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, vážné trvalé následky úrazu s doživotní úrazovou rentou. Sjednat lze také výplatu denních dávek při hospitalizaci následkem úrazu a denního odškodného za vyjmenované úrazy.

Dvojnásobné pojistné plnění

U připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu s progresivním plněním vyplácí Wüstenrot dvojnásobek pojistného plnění, pokud pojistná událost nastala v důsledku dopravní nehody.

Bez zdravotního dotazníku

Pro uzavření pojistné smlouvy nevyžaduje životní pojišťovna Wüstenrot vyplnění zdravotního dotazníku.

Pro děti pojištěné osoby zdarma

V rámci pojištění ProKaždýPád získává pojištěná osoba zdarma úrazové pojištění Dětství pro všechny své děti ve věku od 6 měsíců do 18 let. Toto pojištění zahrnuje výplatu dvojnásobku pojistného plnění u připojištění trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, u tělesného poškození organismu výplatu pojistného plnění za všechny diagnózy způsobené jedním úrazem na rozdíl od denního odškodného a do třetice výplatu denních dávek od 1. dne pobytu v nemocnici ve výši až 150 korun na den.

Pojištění on-line

Stejně jako ostatní produkty životního pojištění Wüstenrot, lze pojištění ProKaždýPád sjednat on-line přes internet na www.wuestenrot.cz nebo po telefonu na bezplatné lince 800 22 55 55.

 

Wüstenrot

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články