Pojišťovnictví v roce 2014: Respect


			Pojišťovnictví v roce 2014: Respect
17.2.2014 Pojistný trh

Na otázky ohledně hodnocení minulého roku a výhledu toho budoucího jsme oslovili nejen pojišťovny, ale nově i makléřské společnosti. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.

Na otázky odpovídá generální ředitel a předseda představenstva makléřské společnosti Respect, Ing. Zdeněk Reibl, MBA:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?

Byl to náročný a pracný rok, ale úspěšný. Hodnotíme dvě linie. První, že jsme zvládli povodně a následný likvidační servis tak, aby naši klienti dostali po právu to, co jim náleží v co možné nejkratší době. Podařilo se nám vyjednat poskytnutí finančních záloh v rekordním čase 3 až 5 dnů ode dne prohlídek a opadnutí vody, což považujeme za největší přínos pro naše klienty a dobrý příklad naší práce. V druhé linii hodnotíme, že naše společnost oslavila 20 let na trhu. Rozhodli jsme se nedělat pompézní oslavu, jak to dělávají všichni ostatní, a místo toho jsme věnovali část finančních prostředků právě na postižené povodněmi, což je zodpovědné a slušně chování v situacích, které si to vyžadují. Taktéž jsme převzali cenu TOP 5 makléř roku 2012, které si velmi vážíme a považujeme jej za certifikát kvality naší práce. Naše společnost se rozrostla o nové kolegy a aktivně jsme se připravovali na změny týkající se Nového občanského zákoníku, a to jak interně, tak i externě. Pro naše klienty jsme pořádali po celý rok, v rámci naší RESPECT ACADEMY, semináře týkající se právě zmíněného NOZ a jeho novinek. Taktéž jsme zaznamenali nárůst zvýšení zájmu klientů o obor pojišťovnictví, protože každý už si umí spočítat, že nejlepší ochranou podnikání před riziky je právě prevence a že pojistit se, má smysl. Klienti se více začali zajímat o nové produkty jako např. pojištění pohledávek či pojištění kybernetických rizik. Dostali jsme se tak do další fáze, ve které můžeme tvrdit, že pojištění bylo a je zařazeno do strategického řízení firmy a jeho podcenění se nevyplácí.

Co očekáváte v roce 2014?

Všichni očekáváme zejména aplikaci NOZ do praxe. S tím samozřejmě souvisí neustálé vzdělávání se a rozvoj tak, abychom zajistili hladký průběh a předání veškerých informací našim klientům. Účinnost nového občanského zákoníku ovlivní nejen procesy uzavírání pojistných smluv, ale i samotný obsah jednotlivých pojištění. Věříme však, že se podaří uvést vše do praxe bez větších komplikací. K novému roku přistupujeme pozitivně a těšíme se, co nového přinese. Věříme, že to bude dobrý rok nejen pro pojišťovací makléře ale i pro klienty.

Respect

Zdroj: Respect

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články