Pojišťovnictví v roce 2014: Triglav pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2014: Triglav pojišťovna
13.1.2014 Pojistný trh

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny s otázkou, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.
Na otázky odpovídá generální ředitel Triglav pojišťovny, Ing. Petr Baný:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?
Rok 2013 hodnotím jako rok "přípravný". Za Triglav pojišťovnu, a.s.. Šlo hlavně o přípravu na NOZ a s tím související změny nejen v pojistných podmínkách a v procesech, ale hlavně v sazbách (zejména POV). Dále jsme celý rok 2013 chystali implementaci nového informačního systému (AdInsure), který od 1.1.2014 postupně spouštíme (jednotlivé funkcionality nabíhají postupně). Spuštění nového informačního systému - takto stručně řečeno je jedna věc, ten kdo již někdy absolvoval podobnou akci, ví co to všechno obnáší. 

Co očekáváte v roce 2014?

Co se týče roku 2014, musím logicky navázat na to, co jsem zmínil za rok 2013. Nový občanský zákoník se podle nás projeví až ve druhé polovině roku 2014 a jak nás ovlivní to uvidíme. Rozhodně očekáváme spíše negativní vliv ve smyslu prodlužování výplat pojistného plnění klientům u komplikovaných případů, protože naše soudy nebudou schopny věc vyřídit.

Následně očekáváme, že některé právnické skupiny se doslova "vrhnou" na tyto komplikované případy a budou chtít po pojišťovnách (tedy i po té naší) vyšší pojistné plnění než doposud. Tedy co se týče NOZ čekáme spíše negativní vliv na naši společnost. 
Na druhou stranu očekáváme rychlé spuštění nového IS ve všech hlavních funkcionalitách a s tím souvisí zvýšení efektivity, lepší servis pro klienty a zprostředkovatele. 
Rovněž očekáváme (tak jako jiní), že dojde k ekonomickému růstu a to povzbudí poptávku i pro pojištění.

Triglav pojišťovna

Zdroj: Triglav

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

ADINSURE V PRAXI

N,  18. 1. 2014

Nový systéme j tak úžasný že po několika leté implementaci, není plně 18.1 funkční a 90% partnerů odmítá v něm pracovat.
Děkujeme...

RSS

Související články