Pojišťovnictví v roce 2014: UNIQA


			Pojišťovnictví v roce 2014: UNIQA
9.1.2014 Pojistný trh

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny s otázkou, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.
Na otázky odpovídá předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny, Ing. Jiří Žáček, CSc.:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?

Pojistný trh stagnoval, což nebylo v kontextu vývoje celé ekonomiky překvapením. Trh stále bojuje s dlouhodobým propadem cen povinného ručení, ale také nepřiměřeně nízkými sazbami havarijního pojištění a podnikatelských krytí.

Konkurence na trhu je silná a tlak ze strany poptávky na cenu enormní. Pojišťovny se opět se ctí vyrovnaly s následky katastrofálních povodní z června a následnými letními bouřkami, čímž významně přispěly k urychlení obnovy. Přitom celkové plnění za škody se blížilo svojí výší povodni z léta 1997.

Ve srovnání s tržním vývojem zaznamenala UNIQA dynamický nárůst. Ve výsledcích za 3. kvartál dokonce dominovala v dynamice růstu mezi největšími hráči na trhu. I přes poměrně nepříznivý vývoj škod během roku ukončila UNIQA rok 2013 se solidním přebytkem. Samozřejmě nám v tom pomohl i transfer klientů končící pojišťovny Direct, kterých k nám přešlo na třicet tisíc. Těší nás i ocenění v několika soutěžích našeho odvětví, zejména titul Pojišťovací inovátor v soutěži Nejlepší pojišťovna 2013 za telematickou asistenci k autopojištění UNIQA SafeLine Rent+.

Rok 2013 tak hodnotím pozitivně – splnili jsme naprostou většinu ukazatelů a úkolů, které jsme si jako společnost vytyčili a v některých ohledech jsme dokonce nad očekáváním.

Co očekáváte v roce 2014?

Nedomnívám se, že přijde zásadnější obrat vývoje. I když by se naše ekonomika měla vrátit podle všeho k růstu, odvětví pojištění zpravidla reaguje s určitým zpožděním. Do života nám vstoupí nový občanský zákoník, který s sebou přinese významné změny, hlavně v oblasti odškodňování – škody a újmy definuje významně šířeji než doposud, širší bude i okruh oprávněných osob na straně poškozeného.

Klient se dočká větší ochrany svých zájmů, což bude klást na pojišťovny další břemena jak ve fázi sjednání smlouvy, tak i při vyřizování škod. Bezesporu to pojišťovnám navýší vyplácená pojistná plnění a zatíží je to i kapacitně. K tomu je třeba přičíst ještě i schválený odvod z povinného ručení do Fondu zábrany škod, což fakticky sníží výnosy pojišťoven o další 3 %.

Pro životní pojištění budou nosné opět běžně placené smlouvy s větším důrazem na krytí rizik, spíše než na spořící složku.

Hlavním cílem UNIQA pojišťovny je pokračovat v růstu nad tržním průměrem a posilovat tak naši pozici.

Rok 2014 bude ale výjimečný i tím, že jako generální ředitel UNIQA v České republice jsem byl s platností od 1. ledna pověřen stejnou funkcí i v sesterské UNIQA na Slovensku. Se mnou bude pracovat v představenstvu UNIQA v Bratislavě také naše finanční ředitelka Lucie Urválková.

Naším společným úkolem se slovenskými kolegy je optimalizace provozu obou společností při využití toho nejlepšího z obou stran. UNIQA má na Slovensku velmi dobré jméno a v žebříčku pojišťoven zaujímá šesté místo. Cílem mezinárodního projektu je upevnění pozice naší značky v regionu.

UNIQA


Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články