Fincentrum dostalo od ČNB pokutu 1,5 milionu korun


			Fincentrum dostalo od ČNB pokutu 1,5 milionu korun

Společnost Fincentrum obdržela pravomocné Rozhodnutí o rozkladu, které uzavřelo kontrolu České národní banky zahájenou 11. března 2014. Za nejzávažnější prohřešek systémové povahy označil regulátor Nenahrávání mobilních telefonů poradců při zprostředkování investic. Rozhodnutí má okamžitý dopad na činnost všech finančních poradců v ČR, kteří se věnují investičnímu zprostředkování a poradenství. Podobným rozhodnutím v loňském roce přiměla ČNB k nahrávání hovorů s klienty všechny banky na českém trhu.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.