Poškození ze Studénky versus České dráhy


			Poškození ze Studénky versus České dráhy
3.9.2008 Pojistný trh

České dráhy a pojištění. Oheň a voda. Dvě věci, které k sobě nikdy nešly a zdálo se, že zřejmě ještě dlouho nepůjdou.

Velké vlakové neštěstí u Studénky ukazuje, že se něco přece jen začíná měnit k lepšímu. Díky pojištění odpovědnosti, které České dráhy uzavřely, mají příbuzní obětí, i ti, kteří utrpěli vážný úraz, jistotu, že dostanou finanční odškodné.

Být České dráhy nepojištěné, patrně by měly s jeho výplatou problémy.

České dráhy a pojištění

Ale začněme od začátku. České dráhy jsou obrovská firma. Také proto lze logicky předpokládat, že komunikují s makléři, kteří dokáží zmapovat všechna rizika jejich podnikání a poté možnosti jejich pojištění.

Pátrali jsme proto nejprve po makléři, který pracuje pro České dráhy.

Radek Joklík, manažer komunikace Českých drah uvedl, že dlouhodobě spolupracují s makléři společnosti Buckley Associates, a.s.: „Tato firma se aktivně podílela na procesu vytváření zadávací dokumentace k veřejné zakázce na výběr pojišťovacího ústavu a účastní se i likvidace škody z nehody u Studénky.“

Buckley Associates, a.s. je podle webových stránek makléřská firma, která nabízí mimo jiné pojištění podnikatelů a průmyslu.

Pojištění odpovědnosti

Pro nehodu u Studénky má zcela zásadní význam pojištění odpovědnosti. To naštěstí ČD pro letošní rok uzavřely.

Zajímala nás výše pojistné částky.

„Pojistná částka je natolik vysoká, že pokryje i nehodu ve Studénce,“ konstatoval Radek Joklík, ale pojistnou částku neuvedl. Sdělil pouze, že řádově jde o stovky miliónů korun.

O výši pojistné částky ovšem vypovídá spoluúčast Českých drah na pojištění, která se blíží 20 miliónům korun, takže pojistná částka se může pohybovat v řádu několika set miliónů korun.

„Je třeba zdůraznit, že toto pojištění neexistuje příliš dlouho. Dříve dráhy hradily škody z vlastních prostředků. Povinnost mít pojištění byla zavedena v souvislosti s liberalizací železniční dopravy, kdy dopravu může provozovat každý, kdo splní zákonné podmínky. Mohlo by se přitom stát, že závažnější nehoda by „menšího“ dopravce zruinovala a poškození by odškodné nedostali,“ uzavřel Joklík.

České dráhy zaplatí obětem ze Studénky na odškodném nemalé částky. Podle našich výpočtů jejich výše dokonce může přesáhnout dvacetimilionovou spoluúčast, takže není vyloučeno, že dojde i na pojistné plnění.

Předběžný výpočet

České dráhy oznámily, že rodinným příslušníkům sedmi obětí ze Studénky vyplatí po 240 000 korun, jejich sourozencům už poněkud méně – tedy 175 000 korun. Jde o povinnost zákonnou, žádný dobrovolný krok Českých drah! Oněch 240 000 Kč patří i každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku srážky vlaků na železnici.

Odhadem vychází částka odškodného pro jednu oběť železničního neštěstí při průměrné, tzv. standardní rodině na 1 135 000 korun. To je pro sedm obětí železničního neštěstí  něco přes 10 miliónů. Společně s odškodným pro zraněné (podle lékařských zpráv) to může být klidně i dvakrát tolik, ale i mnohem víc. Zejména, když někteří pozůstalí budou upatňovat náklady na výživu až do dospělosti.

Takže je velmi pravděpodobné, že dojde na plnění z pojistné smlouvy.

Ale to není všechno. Podle paragrafu 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména i projevů osobní povahy. Z toho vyplývá pro České dráhy povinnost uhradit nemateriální újmu. Zjednodušeně řečeno, jde o náhradu za to, že vlakové neštěstí rozdělilo rodiny, připravilo je o ty, s nimiž žili.

O tom, co je nemateriální újma a jak se v praxi vymáhá, si přečtete na našem webu zítra.

Informace, jaké máme my, jsou užitečné nejen pro pozůstále po obětech vlakového neštětsí. Zítra se dozvíte se i to, co vám možná právníci do dnešního dne tajili.

 

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články