POVIndex: Reakce společnosti Broker Consulting na tvrzení ČKP


			POVIndex: Reakce společnosti Broker Consulting na tvrzení ČKP

POVIndex, neboli index povinného ručení, který společnost Broker Consulting pravidelně zveřejňuje na měsíční bázi, nemá za cíl vycházet z dat za celý trh. S celotržními daty velice dobře pracují ČKP a ČAP. To znamená, že do svých statistik zahrnují pojistné zaplacené jak na smlouvách uzavřených před delší dobou, tak například na pojištění traktorů, luxusních vozů, podnikových flotil apod.

Cílem POVIndexu je naopak být jednoduchým a transparentním ukazatelem. Je založen na odlišné metodice výpočtu, než jakou používá ČKP. Jeho hodnota nevychází z průměru hodnot celé řady veličin, ale z menšího množství parametrů. POVIndex sleduje vývoj nákladů na povinné ručení pro řidiče bez historie, ať už se jedná o nového řidiče, nebo o řidiče užívajícího do nedávné doby služební vozidlo. Značka vozu Škoda Octavia 1,6 TDI je zvolena pouze pro vizualizaci. POVIndex zastupuje běžné vozidlo podobné kubatury a výkonu ve vyšších hodnotách plnění, kdy první hodnota udává limit pojistného plnění pro případ škody na zdraví a druhá částka limit pro škody na majetku a ušlém zisku. Index je složen z těchto limitů povinného ručení: 36 % 100mil/100mil, 55 % 150mil/150mil a 9 % 200mil/200mil.


Mohlo by vás zajímat: ČKP: POVIndex společnosti Broker Consulting se liší od celotržních dat


Vysoké limity plnění a záměrná absence vlivu systému malus-bonus či obchodních slev pak mají za následek výrazně odlišné číslo, než jaké udává ve své statistice ČKP. Je to logické a správné.

V dlouhodobém horizontu lze díky POVIndexu sledovat, zda pojišťovny základní sazby u typického vozu spíše zdražují, nebo zlevňují. Nevylučuje to ani skutečnost, že se mohou projevovat opačné trendy. Tím, jak se vozový park zlepšuje, flotily zmenšují, lidé si sjednávají vyšší limity a pojišťovny a zprostředkovatelé umožňují získat menší obchodní slevy, průměrné vybrané pojistné může narůstat, ačkoliv „základní“ sazby, z nichž je počítaný POVIndex, opravdu klesají. Konkrétní příčiny je vždy potřeba analyzovat a doprovodit konkrétním komentářem.

Číselné údaje ČKP i POVIndexu, počítané rozdílnou metodikou, jsou navzdory své odlišnosti správné. Obojí slouží řidičům k získání přehledu o tom, co se na trhu událo, a je třeba na ně nahlížet s dostatečnou znalostí toho, jak a z čeho jsou vypočítány. Nejde o konkurenční indexy, ale o doplňující se pohledy na trh.

Jiří Váchal
Analytik neživotního pojištění
Broker Consulting

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články