Halina Trsková: Cizinci mají u PVZP stejně kvalitní zdravotní pojištění jako Češi


			Halina Trsková: Cizinci mají u PVZP stejně kvalitní zdravotní pojištění jako Češi

Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) je hrdá na to, že je ryze českou pojišťovnou. Základními pilíři PVZP jsou nadstandardní kvalita pojištění a excelentní zákaznický servis. PVZP se považuje za proklientskou, flexibilní instituci, jež dovede moderními produkty rychle reagovat na aktuální dění ve společnosti. V posledních letech PVZP rozšiřuje portfolio produktů, které lze sjednat online, poskytuje špičkové asistenční služby a zrychluje služby spojené s likvidací pojistných událostí. Další detaily ohledně PVZP popisuje Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP.

Mohla byste na úvod vysvětlit rozdíl mezi Pojišťovnou VZP (PVZP) a VZP ČR?

Přes podobné zkratky je mezi oběma pojišťovnami jasný rozdíl – PVZP nabízí komerční pojištění osob a firem jako jakákoliv jiná pojišťovna, VZP ČR poskytuje veřejné zdravotní pojištění. Jediným akcionářem PVZP je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR), tedy největší zdravotní pojišťovna v ČR. 

Na které produkty se PVZP zaměřuje nejvíce?

Naše portfolio dnes zahrnuje kompletní skladbu neživotního pojištění. Jsme dlouhodobě největším retailovým prodejcem cestovního pojištění, nabízíme velmi kvalitní pojištění majetku a odpovědnosti osob, ale i kompletní pojištění firem, což by možná málokdo čekal. Díky tomu, že máme stále blízko ke zdravotnictví, u nás najdete celou řadu produktů, které se zaměřují na pojištění zdravotních rizik. Pomůžeme nejen s pojištěním nemocenských dávek, ale díky výbornému úrazovému pojištění a pojištění Fénix jsme tu pro klienty i v případě zranění nebo závažných onemocnění. Zároveň jsme jedničkou na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců. Od roku 2017 poskytujeme na trhu také velmi úspěšné pojištění vozidel. 


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Klimatologové přivolávají dluhovou krizi


Říkáte zdravotní pojištění cizinců? Můžete prosím přiblížit k čemu pojištění slouží?

O cizince, kteří přijeli do České republiky na dlouhodobý pobyt, ať už pracovat, studovat, za rodinou, nebo z jiných důvodů, a nemají nárok na vstup do systému veřejného pojištění, se v PVZP umíme postarat tak, aby zde byl garant za jim poskytnutou péči. Poskytujeme adekvátní péči odpovídající českému veřejnému zdravotnímu pojištění, tedy za stejných podmínek a obdobnou sumu jako v případě občana České republiky. Pro cizince, kteří požadují vyšší standardy, máme k dispozici prémiové zdravotní pojištění cizinců Exclusive. 

V čem je zdravotní pojištění cizinců Exclusive tak výjimečné?

Cizinci s tímto pojištěním dostanou veškerou zdravotní péči bez omezení až do výše sjednaného limitu, toto pojištění je zcela bez výluk a bez preexistence. Což znamená, že se vztahuje na veškerá onemocnění, i na ta, která vznikla již před příjezdem do České republiky. Cizinec s tímto pojištěním má jistotu, že mu bude poskytnuta zdravotní péče, a že mu bude uhrazena pojišťovnou. Zároveň i zdravotnické zařízení má jistotu, že mu budou náklady za cizinci poskytnutou péči plně hrazeny pojišťovnou. Kromě toho pojištění Exclusive obsahuje spoustu dalších výhod a služeb zdarma, jako je například dentální hygiena, úhrada i za nepovinné očkování nebo třeba zdarma online lékařská poradna.


Mohlo by vás zajímat: Škody z povodní na menších tocích budou častější a větší


A neměla by snad být jistota poskytnutí a úhrady zdravotní péče samozřejmostí, nehledě na to, zda se jedná o české občany, nebo o cizince?

Souhlasím, měla, ale do nedávna tomu tak nebylo. Od srpna loňského roku byla PVZP svěřena kompletní zodpovědnost za komerční zdravotní pojištění cizinců s pobytem nad 90 dní. Důvodem byly především dluhy špatně pojištěných cizinců u zdravotnických zařízení a extrémně vysoké provize za sjednání zdravotního pojištění cizinců. Trh s pojištěním cizinců byl plný nekalých a nežádoucích praktik. Některé pojistky se prodávaly absolutně pod tržní cenou i za cenu 4 200 Kč za rok pouze jako formalita nutná pro získání dlouhodobého pobytu a na léčebné výlohy se přitom často vůbec nemyslelo, což v konečném důsledku znamenalo vysoké a nevymahatelné dluhy ve zdravotnických zařízeních.   

Tato situace je pro nás výzvou udělat na trhu pořádek – na jedné straně dlouhodobě usilujeme o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí. Jako jediná pojišťovna v ČR disponujeme širokou sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (více než 4 000 zdravotnických zařízení). Na druhé straně bylo potřeba narovnat i cenovou politiku. Není možné, aby roční zdravotní pojištění stálo 5 000 Kč. Pro představu – jen základní ošetření klienta s nachlazením, předepsáním léků a zajištěním základních odběrů s následnou návštěvou stojí od 2 000 Kč do 3 000 Kč, náklady na pobyt na akutním lůžku v nemocnici činí 1 500 Kč až 2 000 Kč za den. Z toho tedy vyplývá, že péče nemohla být hrazena, a cizincům a potažmo nemocnicím vznikaly nevymahatelné dluhy.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí meziročně navýšil o 7,8 %


Znamená to tedy, že nyní již nevznikají dluhy za cizince v nemocnicích?

Přesná data v tuto chvíli ještě nejsou k dispozici, ale zcela jistě došlo k výraznému poklesu, protože úhrady nákladů za zdravotní péči cizinců jsou směřovány přímo poskytovatelům. Dluhy v nemocnicích v současné době mohou vznikat zejména u cizinců, kteří přečerpali výši pojistného limitu nebo zvolili pojistný produkt, který obsahuje výluky či preexistenci, a jako nemocní již do ČR přijeli nebo dostali onemocnění, které je ve výlukách. 

To se může stát? Co byste tedy cizincům doporučila?

Ano, stává se to. Nemluvíme tu o ničem menším, než je lidské zdraví, dovolím si proto apelovat, aby klienti při sjednávání pojistky vždy důkladně a zodpovědně zvážili rizika, nepodceňovali výši limitu a uváděli pojišťovně pravdivé informace. A právě u zdraví to platí dvojnásob. Stává se, že klienti přijedou do Česka nemocní, uvedou nepravdivé informace o svém zdravotním stavu do zdravotního dotazníku, protože třeba mají obavy, že budou mít drahé pojištění, ale tím pádem si nesjednají vhodnou pojistku a problém je na světě. Léčba může být velmi nákladná, například léčba onkologických onemocnění může rychle vyšplhat k částkám okolo 5 000 000 Kč. 

Jak se k těmto případům staví PVZP?

Jedná se o velmi citlivé situace a lidsky si umím představit, co v tu chvíli cizinci prožívají. Případy obtížně pojistitelných cizinců nebo sociálně slabých cizinců jsme vyřešili individuálním posouzením  jednotlivých případů. Zajišťujeme poskytnutí pojištění naprosto každému cizinci a úhradu zdravotní péče přímo zdravotnickému zařízení, v některých případech nad rámec sjednaného limitu pojištění z vlastních finančních zdrojů. 


Mohlo by vás zajímat: Pojištění proti masovému střílení v USA po vážných incidentech podražilo


Kde všude a jak pomáháte?

Jako pojišťovna si uvědomujeme vysokou míru společenské odpovědnosti, kterou neseme na svých bedrech. Lidé nám platí, abychom jim podali pomocnou ruku, když to nejvíce potřebují, a to se snažíme dělat nejen jako pojišťovna jako taková, ale také společensky prospěšnými aktivitami. Společenskou odpovědnost jsme přijali za svůj dobrovolný závazek. PVZP dlouhodobě přispívá na provoz neziskových organizací, projekty zdravotně sociálního charakteru, oblast vzdělání, projekty zaměřené na mládež a podporu neprofesionálního sportu i další kulturní a společenské akce. Dobročinné aktivity PVZP od roku 2021 zastřešuje Nadační fond Ze srdce PVZP.

PVZP se také snaží motivovat lidi k pravidelným sportovním aktivitám, a tím pomáhá s prevencí proti civilizačním chorobám a jiným vážným onemocněním. V letošním roce PVZP spojila síly s běžeckým seriálem Běhej lesy. V rámci každého z osmi závodů po celé České republice má PVZP vlastní rodinný běh PVZP FénixRun s distancí 4 až 5 km, aby se ho mohl zúčastnit kdokoliv. Dokonce se lidé nemusí zúčastnit přímo závodů, ale mohou se přihlásit na takzvaný virtuální běh a odběhnout nebo ujít závod individuálně, kdekoliv a kdykoliv. Výsledek své aktivity pak jednoduše nahrají do aplikace. Podstatné je, že výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků bude po skončení sezóny závodů rozdělen rovným dílem mezi devět nadačních fondů a spolků na pomoc vážně nemocným dětem, lidem po komplikovaných úrazech, předčasně narozeným dětem, handicapovaným a dalším lidem s nelehkým osudem. 

V letošním roce se PVZP zaměřila také na podporu a aktivizaci seniorů a připravila pro ně mnoho projektů jako například cvičení pro seniory, kulturní večery a setkání se známými osobnostmi, soutěž Pošlete vzkaz příběhem na podporu mezigeneračního dialogu a mnoho dalšího. 

Děkuji Vám za rozhovor.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články