Pojištění cizinců neslouží k ziskům z provizí ruskojazyčných zprostředkovatelů


			Pojištění cizinPojištění cizinců neslouží k ziskům z provizí ruskojazyčných zprostředkovatelůů neslouží k ziskům z provizí ruskojazyčných zprostředkovatelů
25.5.2022 Rozhovory, Produkty

Podle novely zákona o pobytu cizinců může od 2. srpna 2021 poskytovat cestovní zdravotní pojištění cizincům v případě žádosti o vízum k dlouhodobému pobytu nad 90 dní nebo žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR v rozsahu komplexní zdravotní péče pouze Pojišťovna VZP. Pojišťovna podle místopředsedkyně představenstva Haliny Trskové kontinuálně usiluje o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí.

Pojišťovna VZP (PVZP) má od 2. srpna minulého roku exkluzivitu na pojišťování cizinců s dlouhodobým pobytem na území ČR. Jak se z Vašeho pohledu změnila situace na trhu?

Úkolem naší pojišťovny je zajistit kvalitní a rychlou úhradu zdravotní péče. Jako jediná pojišťovna v ČR disponuje PVZP širokou sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (více než 4 000 zdravotnických zařízení) a úhrady z naší pojišťovny jsou směřovány přímo poskytovatelům. Případy obtížně pojistitelných cizinců nebo sociálně slabých cizinců jsme vyřešili individuálním posouzením jednotlivých případů, zajišťujeme poskytnutí pojištění naprosto každému cizinci a úhradu zdravotní péče přímo zdravotnickému zařízení, v některých případech nad rámec sjednaného limitu pojištění z vlastních finančních zdrojů. Jinými slovy zákonnou úpravou došlo ke zvýšení spokojenosti klientů, spokojenosti poskytovatelů zdravotních služeb a hlavně k ochraně zdraví.


Mohlo by vás zajímat: Implementace PRIIPs krok za krokem aneb důležité změny pro pojišťovny


Někteří cizinci a zprostředkovatelé pojištění si ale stěžují, že se pojištění po přijetí novely zdražilo. Je to pravda?

K žádnému dramatickému zdražování nedošlo. V září 2021 došlo dokonce ke snížení průměrného pojistného u Komplexního zdravotního pojištění Plus o 19 Kč a zároveň současně došlo ke zvýšení limitu na jednu pojistnou událost o 200 000 Kč z 1,8 mil. Kč na 2 mil. Kč. V květnu 2022 došlo k mírnému zvýšení cen v řádu 40 Kč měsíčně (500 Kč ročně), a to pouze z důvodu skokové inflace, která se výrazně promítá do cen léčiv a zdravotnických prostředků. Cizinec platící komplexní zdravotní pojištění cizinců, které je rozsahem stejné jako veřejné pojištění, zaplatí průměrně 22 038 Kč za rok, což je zcela legitimní cena.

Halina Trsková Pojištění neslouží k ziskům ruskojazyčných zprostředkovatelů 1

Vezměte v úvahu srovnání, kolik za pojistku platí český občan. Jde-li o zaměstnance, ročně, včetně odvodů zaměstnavatele, zaplatí 64 002 Kč.

OSVČ zaplatí ročně minimálně 28 716 Kč, a to při nulových příjmech, tzn. jakýkoli příjem převyšující výdaj znamená zvýšení odvodu plateb na pojistném. Mezi státní pojištěnce patří děti, důchodci a studenti, za ty stát ročně platí 23 604 Kč. Z toho vyplývá, že cizinec zaplatí méně než český občan za rok, a přitom nebyl účasten zdravotního pojištění v minulosti vůbec. Český občan je často účasten zdravotního pojištění 30 nebo 35 let a přesto platí více. Nevím tedy, na co by si mohli cizinci, potažmo zprostředkovatelé stěžovat.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Jak přijít o peníze snadno a rychle


Problémem při pojišťování cizinců byly vysoké provize, které si účtovali různí zprostředkovatelé. Na samotné pojištění poté mnoho peněz nezbývalo. Podařilo se trh zprostředkovatelů kultivovat?

Kromě řádných zprostředkovatelů pojištění a řádně uzavřených pojistných smluv fungovali na trhu i zprostředkovatelé pojištění, kteří nabízeli roční pojištění od 4 200 Kč do 10 000 Kč pro dospělou osobu v rámci komplexní péče. Pojišťovny nabízely těmto zprostředkovatelům provize až do výše 65 % ročního pojistného. Průměrné náklady na pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění jsou cca 28 000 Kč ročně. Je-li průměrné pojistné u některých pojišťoven ve výši 4–10 tisíc Kč s provizí 50–65 %, není reálně možné, aby zbytek sloužil jako plnohodnotná náhrada úhrady zdravotní péče.

PVZP byla jediná, která držela cenu tohoto pojištění průměrně kolem 20 000 Kč za rok pro dospělého. PVZP nabízela vždy provizi pro zprostředkovatele maximálně do výše 25 %. Což způsobilo, že u konkurenčních pojišťoven kupovali cizinci pojištění víceméně pouze jako formalitu pro získání víza a zajištění vstupu do ČR a u PVZP se pojišťovali pouze cizinci, kteří měli zdravotní problémy. Celá řada klientů nebyla pojištěna vůbec, protože se na PVZP obrátili až v momentě, kdy u nich nastal zdravotní problém a jejich pojišťovna jim péči nehradila, což už bylo většinou pozdě, jelikož do pojištění chtěli vstoupit již jako nemocní. PVZP narovnala situaci týkající se provizí, které sjednotila. Pojištění má sloužit primárně k ochraně zdraví pojištěných a nikoliv k maximalizaci zisku zprostředkovatelů.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva o měnové politice: Jaký je aktuální výhled a jeho rizika?


Máte nějaké informace o tom, co tito zprostředkovatelé dělají nyní? Zmizeli z trhu úplně nebo se přeorientovali na jiný byznys?

Většina, řekla bych 99 % zprostředkovatelů, je spokojených s přijetím novely a vyhovuje jim, že na trhu je konečně pořádek. Zbylé jedno procento převážně rusky hovořících zprostředkovatelů si stěžují, protestují, snaží se stávající stav změnit například sbíráním podpisů na petice, rozesílají smyšlené příběhy „ubohých matek“, které nemají na pojistné, publikují smyšlené články v mediích, což je dle mého názoru absurdní. Dokážete si představit, že by se toto dělo někde na západě? Že by cizinci, kteří odjedou žít třeba do Ameriky, tam přijeli a psali petice kvůli tomu, že mají platit za zdravotní pojištění? A to navíc v situaci, kdy je pojištění pro cizince levnější než pro Američany? A nemusíme zacházet za oceán, to, co se dělo u nás, se neděje v žádné zemi Evropské unie.

Jak může PVZP proti současným nekalým praktikám bojovat?

Pakliže máte na mysli hlasy jednoho procenta zprostředkovatelů, kterým se současný stav nelíbí, tak proti tomu se asi úplně bojovat nedá, můžeme argumentovat, předkládat čísla, vysvětlovat. Pevně věřím, že za těch 5 let našeho výsadního postavení si cizinci zvyknou na perfektní servis, jistotu a kvalitu, kterou jim PVZP nabízí. A zejména pevně věřím, že Český stát svou intervencí v loňském roce, kterou zcela napravil dlouholeté „kšeftaření“ se zdravotním pojištěním a zdravím cizinců ze třetích zemí, si uvědomí, že v první řadě má chránit zájmy českého občana a kvalitativní posun na pojistném trhu mu bude vyhovovat.


Mohlo by vás zajímat: Má smysl pojišťovat ropovody?  


Jak se změnil systém proplácení faktur do zdravotnických zařízení? Proplácíte celou péči přímo vy nebo se plateb účastní i váš klient?

Vše probíhá v následujícím schématu, a to: pojišťovna – poskytovatel zdravotních služeb = úhrada; poskytovatel zdravotních služeb – klient = poskytnutí zdravotní péče. Klient přijde s medicínským problémem do zdravotnického zařízení, tam je mu poskytnuta zdravotní péče. Klient za péči na místě neplatí, úhrada proběhne mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou. Klient se tedy plateb neúčastní, péči hradí pojišťovna.

Halina Trsková Pojištění neslouží k ziskům ruskojazyčných zprostředkovatelů 2

Existují snahy o „vrácení“ pojišťovacího trhu do doby před 2. srpnem. Kromě některých politiků stojí o „návrat ke starým časům“ především ruskojazyční zprostředkovatelé, kteří přišli o milionové zisky. Co by „návrat starých časů“ pro cizince znamenal?

Ano, tyto snahy přetrvávají. Domnívám se, že by to znamenalo návrat k vysokým provizím zprostředkovatelů, nekvalitnímu pojištění, neposkytování zdravotní péče, ohrožování zdraví klientů a v konečném důsledku růst dluhů v nemocnicích.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Programátorka z Běloruska, maminka dítěte s chronickým onemocněním

Inessa Vasilevskaya,  23. 6. 2022

“… si stěžují, protestují, snaží se stávající stav změnit například sbíráním podpisů na petice, rozesílají smyšlené příběhy „ubohých matek“ … což je dle mého názoru absurdní.”

Absurdní je, že oficiální mluvčí PVZP jmenuje legálně zaměstnané cizinci, kterým dítě se narodí postižené nebo náhle onemocní během pobytu v ČR, “ubohymi matkami”, a namítá, že jsme nějací zprostředkovatele a podvodníky. Jak se máme předejít vážně nemoci dítěte? Jak se máme zdravotní péči uhradit, pokud komerční pojišťovna odmítá dítě do pojištěni přijat nebo vymáhá po rodičích 250.000 korun každý rok a to jednou splátkou?
Jediná petice, kterou jsme, jako daňoví   poplatníky a zoufali rodiče vytvořili, je prosba o změně zákona, která by dovolila našim dětem vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění jako OBZP (o žádnou zdravotní péči zdarma nežadame, jsme ochotni platit měsíčně pojistné za naši děti!) -
https://www.petice.com/petice_za_vstup_dti_vech_pracujicich_v_r_do_systemu_zdravotniho_pojitni

Programátorka z Běloruska, maminka dítěte s chronickým onemocněním

Inessa Vasilevskaya,  23. 6. 2022

“Cizinec platící komplexní zdravotní pojištění cizinců, které je rozsahem stejné jako veřejné pojištění, zaplatí průměrně 22 038 Kč za rok, což je zcela legitimní cena.”

Bohužel, to je hrozny nesmysl. Žádné komerční pojištění pro cizince nemá stejný rozsah jako veřejné zdravotní pojištění. Pojištění PVZP (stejně jako dřív Uniqa, Slavia, Ergo, Maxima, AXA) ma spoustu výluk a limitu, absolutní většina smluv nekryje již existujici zdravotní potíže, a pokud klient nějaké onemocnění již ma - o pouhých 22 tisíc korun ročně nejde, PVZP bude vymáhat po svým klientem stovky tisíc korun ročně, nebo žádnou péče platit nebude. Například, po dítěte s cukrovkou PVZP prosí 250.000 korun, po dítěte s Turnerůvym syndromem až maximální pojistný limit - 2.000.000 korun, a to za 1 rok pojištěni s platbou dopředu a najednou. Zoufali rodiči přitom léta pracuji v ČR, platí daně a odvody ve stejně výše, jako čeští občane.

Související články