Tomáš Maršálek: MGA CertAsig Specialty přináší unikátní obchodní model


			Tomáš Maršálek: MGA CertAsig Specialty přináší unikátní obchodní model
8.11.2019 Rozhovory, Produkty

Na českém pojistném trhu vznikl nový subjekt CertAsig Specialty – pojišťovací zprostředkovatel s autoritou upisovat rizika pro renomované světové pojišťovny s ratingem A či lepším. Jednatele společnosti Tomáše Maršálka jsme se zeptali, jakým způsobem tento obchodní model funguje a jaké jsou nejbližší plány společnosti.

Děkuji vám, že jste si udělal čas na otázky portálu oPojištění.cz a mohl byste popsat, v čem konkrétně spočívá jedinečnost vašeho obchodního modelu?

Jedná se o poměrně neznámý obchodní model v ČR, který je však ve světě velmi úspěšný. CertAsig Specialty není pojišťovna, nýbrž underwriting agency, resp. MGA. Z pohledu české legislativy MGA spadá do kategorie samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Pro český a slovenský trh to znamená, že jsme schopni nabídnout lokální na míru upravené řešení pojistných rizik od renomovaných světových pojistitelů, jako jsou pojišťovny Argo Global a HDI Global Specialty.


Mohlo by vás zajímat: Co přináší nové Incoterms 2020?


Co přesně MGA znamená?

MGA je zkratka z anglického „Managing General Agent“ a jedná se o zvláštní druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena pojišťovací pravomoc (tzv. „binding authority“, česky „upisovací autorita“) a může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další související činnosti jménem a na účet pojišťovny, která upisovací autoritu udělila.

Mohl byste prozradit, kdo je vlastníkem CertAsig Specialty?

Není to žádné tajemství. (úsměv) 100 % vlastníkem je CertAsigHoldings S.A. se sídlem v Lucembursku, který je vlastněn fondem soukromého kapitálu Royalton Capital Investors II mezi jehož investory patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF). Jsme česká společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, licencovaná a regulovaná ČNB, vedená v seznamu samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění u ČNB. Pojištění ale sjednáváme pro zahraniční renomované pojistitele s ratingem „A“ či lepším.

Je CertAsig Specialty jako pojišťovací zprostředkovatel konkurencí pojišťovacím makléřům? 

Ne, naopak CertAsig Specialty sjednává pojištění právě prostřednictvím pojišťovacích makléřů. V tomto ohledu se chová stejně jako jiné pojišťovny s tím rozdílem, že pro CertAsig Specialty jsou pojišťovací makléři v podstatě jediným distribučním kanálem.


Mohlo by vás zajímat: Jakub Strnad ke změnám v PRVNÍ KLUBOVÉ: Férovost a srozumitelnost bude pro každého


Pro které pojišťovny budete sjednávat pojištění?

Pojištění sjednáváme pro velké a renomované mezinárodní pojistitele. Konkrétně se jedná o Argo Global SE, která má od  A.M. Best rating A (Excellent). Argo vznikla v roce 1948, působí ve více než 140 zemích svět a její kapitál byl k prosinci loňského roku cca 41 miliard korun je kótovaná na newyorské burze cenných papírů (NYSE). Dále budeme sjednávat pojištění pro HDI Global Specialty SE (švédská pobočka). Ta má rating A+ od Standard & Poor´s a A (Stabilní výhled) od A.M. Best, jedná se o joint venture společnost založenou společnostmi Hannover Re a HDI Global SE. Obě tyto pojišťovny jsou oprávněny působit i v Česku. Jsou uvedeny v seznamu zahraničních pojišťoven a poboček pojišťoven poskytujících přeshraniční služby v ČR vedeném ČNB.

Komu hradí klient či inkasující makléř pojistné za sjednané pojistné smlouvy?

Pojistné se uhradí na účet CertAsig Specialty, která má založené samostatné účty pro jednotlivé partnerské pojišťovny a pro jednotlivé druhy pojištění. CertAsig Specialty následně přeposílá vybrané pojistné každý měsíc na účty zahraničních partnerských pojišťoven. Ještě bych také chtěl zmínit, že u zahraničních pojišťoven je obvyklé, že uplatňují relativně vysoké minimální pojistné. Chtěl bych všechny klienty uklidnit, u nás žádné minimální pojistné nemáme.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský: Změna zdanění rezerv nemusí být v souladu s platnými zákony


V jakém jazyce jsou pojistné smlouvy a nabídky pojištění?

Pojistné smlouvy a nabídky pojištění jsou samozřejmě v češtině. Na žádost klienta či makléře ale můžeme připravit česko-anglické znění. Pojistné doložky na Marine a Cargo pojištění jsou standardně v angličtině.

Jaké druhy produktů nabízíte?

V současnosti CertAsig Specialty nabízí všechny druhy odpovědnostních pojištění. Máme limit plnění až 250 000 000 Kč a nabízíme pojištění členů a orgánů / D&O, pojištění odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti, nebo pojištění profesní odpovědnosti pro IT společnosti. K tomu nám pomáhá i možnost využití mezinárodních „wordingů“ například z Londýna s možností podstatně širšího krytí rizik. Samozřejmostí jsou transparentní pojistné podmínky a flexibilní služby. Dále nabízíme pojištění lodí a pojištění přepravy až do výše 5 000 000 eur nebo 5 500 000 USD na 1 plavidlo/na 1 přepravu / dopravní prostředek. Aktuálně se připravujeme na to, že začneme nabízet také pojištění majetku, stavebně-montážní pojištění, pojištění kybernetických rizik a pojištění záruk včetně celních záruk.

Mohl byste blíže popsat pojištění lodí a přepravy? 

Jak jsem již zmínil, pojistné smlouvy sjednáváme jménem a na účet společnosti HDI Global Specialty SE (rating „A+“), která je silným a etablovaným hráčem na mezinárodním pojistném a zajistném trhu. Pojištění lodí cílí primárně na oblast Černého moře a na starost ho má zkušený tým upisovatelů, který se tomuto produktu věnuje už více než 10 let. Pro pojištění lodí využíváme pojistné podmínky londýnského trhu (nebo podobné) a pro pojištění přepravy máme pojistné podmínky „Institute of Cargo Clauses (ICC).  

CertAsig Speciality má také k dispozici komplexní síť zkušených a specializovaných škodních inspektorů poskytujících rychlou reakci a profesionální řešení vzniklých škod. Tito specialisté mají službu 24 hodin a 7 dní v týdnu pro plavidla v nouzi. Jsem schopni nabídnout roční pojistné krytí pro celou flotilu či samostatné pojištění jednotlivých plavidel. Pojištění přepravy v kombinaci s pojištěním celních záruk je pro nás velkou prioritou i v ČR a SR.


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Výjimka dle § 3 odst. 2 ZDPZ


Nabízíte i pojištění pro retailové zákazníky, tedy pro fyzické osoby?

Ne, sjednáváme pojištění výhradně pro podnikatelské subjekty, a to včetně živnostníků. 

Jak se se budou řešit pojistné události?

Pojistné události pro naše partnerské pojišťovny bude řešit v České republice nezávislá společnost CONTIN, která má licenci pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí. Jsem pevně přesvědčen, že jsme si nemohli pro tuto část pojišťovnického řemesla vybrat vhodnějšího partnera. U pojištění lodí a pojištění přepravy máme pak oprávnění řešit pojistné události samostatně.

Co když budu mít na CertAsig Specialty stížnost?

Zákazníci, pojištění nebo jiné oprávněné osoby mohou případné stížnosti zasílat v písemné podobě na adresu sídla CertAsig Specialty nebo přímo na můj email tomas.marsalek@certasig-specialty.eu . Požadavek bude vyřízen co nejrychleji, max. ve lhůtě 30 dnů od data obdržení. V případě nespokojenosti s jeho vyřízením je možné se samozřejmě obrátit na Českou národní banku, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím v České republice.

Děkuji vám za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články