CertAsig Specialty

CertAsig Specialty

IČ: 07947208

Sídlo: Francouzská 171/28
Vinohrady
120 00 Praha 2

Web: https://www.certasig-specialty.cz/


CertAsig Specialty není pojišťovna, nýbrž underwriting agency, resp. MGA. Z pohledu české legislativy MGA spadá do kategorie samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Jedná se o druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena upisovací pravomoc (tzv. binding authority) a může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další související činnosti jménem a na účet partnerských pojišťoven. Společnost je schopna nabídnout lokální na míru upravené řešení pojistných rizik od renomovaných světových pojistitelů.

Konkrétně CertAsig Specialty sjednává smlouvy pro Argo Global SE, která má od  A.M. Best rating A (Excellent). Dále společnost sjednává pojištění pro HDI Global Specialty SE (švédská pobočka). Ta má rating A+ od Standard & Poor´s a A (Stabilní výhled) od A.M. Best, jedná se o joint venture společnost založenou společnostmi Hannover Re a HDI Global SE. Obě tyto pojišťovny mohou působit i v Česku. Jsou uvedeny v seznamu zahraničních pojišťoven a poboček pojišťoven poskytujících přeshraniční služby v ČR vedeném ČNB.

100 % vlastníkem CertAsig Specialty je CertAsig Holdings S.A. se sídlem v Lucembursku, který je vlastněn fondem Royalton Capital Investors II mezi jehož investory patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF). CertAsig Specialty je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, licencovaná a regulovaná ČNB.

V současnosti CertAsig Specialty nabízí všechny druhy odpovědnostních pojištění. Má limit plnění až 250 000 000 Kč a nabízí pojištění členů a orgánů / D&O, pojištění odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti, nebo pojištění profesní odpovědnosti pro IT společnosti. K tomu pomáhá i možnost využití mezinárodních „wordingů“ například z Londýna s možností podstatně širšího krytí rizik. Samozřejmostí jsou transparentní pojistné podmínky a flexibilní služby.

CertAsig Specialty dále nabízí pojištění lodí a pojištění přepravy s upisovací kapacitou až 5 500 000 USD nebo 5 000 000 eur. Společnost v brzké době plánuje spustit pojištění kybernetických rizik, pojištění záruk, pojištění celních záruk, pojištění majetku a stavebně-montážní pojištění

Související články