Tomáš Reitermann: Cykloasistence potěší nové i stávající klienty Kooperativy


			Tomáš Reitermann: Cykloasistence potěší nové i stávající klienty Kooperativy
27.5.2021 Rozhovory, Produkty

„Kromě navýšení většiny limitů plnění jsme řadou inovací podstatně posílili kvalitu pojistné ochrany, a navíc jsme rozšířili asistenční služby o novou cykloasistenci,“ upozorňuje na hlavní novinky v pojištění domácností a nemovitostí Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů v Kooperativě.

Podle čeho by si měli klienti volit pojištění majetku, co vše pojistit, na jak vysoké částky?

Obecně je rozumné vybírat především podle rozsahu nabízené pojistné ochrany a kvality následných služeb, především likvidace škod. Ošidným vodítkem pak bývá nízká cena. Při pojištění nemovitosti i movitého vybavení bychom především měli mít přehled o skutečné hodnotě majetku a tu vzít jako základ pro nastavení odpovídajících horních hranic plnění, tedy pojistných částek. Neblahou určitě bývá snaha na pojištění ušetřit. Buď snížením pojistné částky, nebo opomenutím některé z důležitých hrozeb. Naše pojištění umožňuje namodelovat individuální nabídku stejně tak pro důchodce, začínající rodinu, jakož i pro nejmovitější a nejnáročnější klientelu. Pokud neodmítnete tzv. valorizaci, tedy zpětné zohledňování skutečného inflačního vývoje, nemusíte se při škodě obávat krácení plnění z důvodu podpojištění, kdy sjednaná pojistná částka majetku neodpovídá výši jeho reálné hodnoty. To je velká přednost a jistota, kterou Kooperativa svým klientům zaručuje.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Ředitelé českých firem jsou výrazně optimističtější než při předchozí krizi


V úvodu je zmíněno několik novinek, které jste připravili. Co si máme představit pod cykloasistencí?

Je to služba pro cyklisty, kterou ZDARMA získají noví i stávající klienti Kooperativy, kteří mají svůj majetek pojištěný ve variantě KOMFORT (stávajícím klientům jsme tuto službu zajistili formou veřejného příslibu, který je vystaven na webových stránkách www.koop.cz). Využijete je jednoduše. V případě nefunkčnosti jízdního kola nebo nehody na výletě si zavoláte asistenci, drobnější závady technik opraví na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu, domů nebo do jiného vámi určeného místa, zdarma až do vzdálenosti 50 km. A cykloasistence vám pomůže třeba i v případě lehčího úrazu. Zajišťujeme ji i v zahraničí, a to do vzdálenosti 30 km od českých hranic. Limit plnění pro jeden asistenční zásah činí 10 000 Kč, v případě nezletilé osoby dokonce 15 000 Kč.  Dále jsme vylepšili i služby domácí asistence, kam jsme zahrnuli nové řemeslné práce a rovněž zvýšili poskytované limity plnění.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Umělá inteligence – dobrý sluha, zlý pán


Stále více se skloňuje téma napojení chytrých domácností na internet, které skýtá i nové možnosti pro zabezpečení majetku. Jak se k těmto IoT produktům staví pojišťovny? 

Věnujeme této problematice velkou pozornost. Sami také některé technologie testujeme. Zabezpečení domácnosti a nemovitosti chytrými senzory – pohybovými, vodními či třeba kouřovými, s napojením na aplikaci v mobilním telefonu klienta, bereme jako moderní prvek prevence před vznikem rozsáhlejších škod. Proto jsme se rozhodli jejich rozšiřování podpořit a zvýhodnit. V případě, kdy pojištěné věci byly v době vzniku škody prokazatelně chráněny IoT produktem a škoda vznikla působením střeženého rizika, nebudeme při stanovení pojistného plnění odečítat sjednanou spoluúčast.

Najdou u Vás klienti nějaká nová ošetření rizik, která jejich majetku hrozí? 

U pojištění nemovitostí ve variantě KOMFORT klienti nově získají automatickou ochranu i proti škodám způsobeným zhotovitelem při stavebně-montážních pracích. Například když vám firma při stavbě lešení poškodí fasádu, nebo instalatér při výměně baterie rozbije sprchový kout a poškodí dlažbu. Tyto nesnáze vyřešíte z našeho majetkového pojištění. A například pojištění domácnosti nově chrání i stavební součásti vně bytu, jako jsou žaluzie, markýzy, pergoly, klimatizace nebo tepelná čerpadla. Samozřejmostí je plnění v aktuálních nových cenách věcí.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká byla úspěšnost odborných zkoušek za 1Q 2021?


Doporučil byste ještě nějaké pojištění?

Určitě by nikdo neměl zapomenout na pojištění odpovědnosti, to je velmi důležité. V oblasti náhrady újmy otevřela nová právní úprava cestu citelnému nárůstu výše náhrad, které mohou být poškozeným přiznány a které mohou být v krajním případě až ekonomicky likvidační. Nebude-li totiž viník kvalitně pojištěn, bude muset vzniklé újmy uhradit ze svých prostředků, resp. splácet nákladný úvěr. Kvalitní pojistnou ochranu lze přitom získat už za několik stokorun ročně. Navíc vlastníkům více nemovitostí nyní vycházíme vstříc v případě pojištění odpovědnosti z vlastnictví či držby nemovitostí, které jsme nově rozšířili na všechny nemovitosti, které pojištěný či členové jeho domácnosti vlastní či spoluvlastní.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články