Vladimíra Ondráková z HVP: „Snažíme se udržet v pojišťovnictví českého ducha"


			Vladimíra Ondráková z HVP: „Snažíme se udržet v pojišťovnictví českého ducha"
26.4.2016 Rozhovory

Hasičská vzájemná pojišťovna se podle posledního měření České asociace pojišťoven řadí svou produkcí na osmnácté místo z dvaceti devíti tuzemských pojišťoven. Nic méně tato ryze česká společnost v posledních letech zaznamenala velké úspěchy a ředitelka Vladimíra Ondráková nám je v rozhovoru všechny s přehledem vyjmenovala. Co tedy dělá HVP výjimečnou?

Jak jste spokojená s výsledkem HVP za rok 2015?

Ze statistik České asociace pojišťoven vyplývá, že pojistný trh ve sledovaném období, jako celek, dosáhl velmi nízkého nárůstu - 1% s tím, že neživotní pojištění mírně rostlo. Je proto potěšitelným faktorem, že i v roce 2015 splnila pojišťovna obchodní plán v celkovém předepsaném pojistném 562 mil. Kč.

Dalším úspěchem, který podpořil vysoce pozitivní hodnocení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny za minulý rok, je to, že hospodaření společnosti skončilo rekordním čistým ziskem ve výši 19 mil. Kč. Na kvalitní hospodaření pojišťovny pozitivně zapůsobilo rozhodnutí managementu v omezení rizikových produktů, zejména v zemědělské pojištění a v navyšování sazeb povinného ručení, rovněž tak udržování správní režie na optimální úrovni a pomohl nám i klidnější rok – v oblasti nahlašování škod.

Chystáte nějaké produktové novinky nebo inovace?

Naší společnosti se dlouhodobě daří naplňování obchodní činnosti, za čísly a procenty nárůstu však musí být především spokojený klient. Je to prvořadým cílem všech neustálých inovací našich produktů. Naše klienty jsme na podzim roku 2015 rovněž oslovili novým pojištěním – Komplexní pojištění občanů a Rodinné úrazové pojištění - dosavadní výsledky nás přesvědčují, že jsou tyto druhy pojištění plně konkurence schopné. Od 1. 3. 2016 bylo spuštěno inovované Autopojištění a pojištění jednotek sborů dobrovolných hasičů obce. Dále plánujeme v červnu 2016 spustit nové podnikatelské pojištění majetku a odpovědnosti a následné rozšiřování u těchto produktů.

Ve Vašem portfoliu produktů je i pojištění myslivců. Jaké pojistné události zde vznikají nejčastěji a jakých výší průměrně dosahují?

V tomto pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti jsou časté pojistné události způsobené loveckými psy, či loveckými dravci či jinými pomocnými zvířaty, které se při výkonu práva myslivosti používají. Hasičská vzájemná pojišťovna také připojišťuje nebezpečí úhynu psa či dravce s loveckou upotřebitelností a i zde zaznamenáváme časté pojistné události. Na druhou stranu pojistné události na zdraví či životě vzniklé při výkonu práva myslivosti tak časté nejsou, avšak pojistná plnění v těchto případech jsou řádově vyšší.

Co myslíte konkrétně těmi dalšími dravci v případě pojištění loveckých psů?

Jsou to lovečtí ptáci jako káňata, rorýsi, sokoli atd…

Vyžaduje v současné době zákon povinné pojištění bojových plemen psů, případně jejich majitelů na odpovědnost? Při chovu takového zvířete je jistě vyšší riziko, že může způsobit nějakou škodu. Jak to v současné chvíli funguje?

I přesto, že v minulosti byly snahy ustanovit povinné pojištění odpovědnosti pro majitele bojových plemen, tak v současnosti takový zákon v České republice – na rozdíl od některých státu EU - v platnosti není. Počet pojištěných psů, kteří spadají do kategorie bojových plemen, není v našem portfoliu tak významný, abychom pro tato plemena vytvářeli speciální rizikovou třídu.

Pocítila HVP změnu občansného zákoníku?

Rok 2014 byl ve znamení spuštění nového Občanského zákoníku. Jeho ustanovení mají významný vliv i na oblast pojišťovnictví. Z tohoto důvodu musela HVP, a.s. přistoupit k úpravě jednotlivých materiálů, týkajících se pojišťování. Vstoupily v platnost nové formuláře k pojistným smlouvám a také musela být přepracována většina pojistných podmínek k jednotlivým produktům HVP, a.s. včetně Všeobecných pojistných podmínek. S těmito zásadními změnami bylo nutné pak seznámit celou obchodní síť v rámci HVP, a.s..

Jak se HVP připravuje na implementaci Solvency 2?

HVP, a.s. plnila časový harmonogram na implementaci Solvency II podle požadavků ČNB. K dnešnímu datu již můžeme říct, že novela Zákona o pojišťovnictví, která měla platit od 1. 1. 2016, dosud nebyla schválena, ale schvalovací proces probíhá. I po schválení této novely bude pojišťovna i nadále plnit požadované regulatorní požadavky a dokonce, co se týká solventnosti, bude nově přijatý Zákon pro nás přívětivější. 

Vašimi akcionáři jsou hlavně dobrovolní hasiči. Jaký je podle Vás rozdíl na fungování společnosti při akcionářské struktuře, kterou má HVP a kterou má velká mezinárodní pojišťovna?

Naše společnost funguje klasickým způsobem akciové společnosti, s cílem dosažení obchodního plánu a, co nejvyššího zisku. Snad s jediným rozdílem, že máme to štěstí, že jsme ryze česká pojišťovna a naším cílem a snahou je propojovat se s českými spolupracujícími subjekty a partnery. A tím udržet „českého ducha“ i v oboru pojišťovnictví na pojistném trhu. Je to možná hodně odvážné, ale stojí to za to.

Kolik má HVP v současné době PZ? Plánujete jejich počet navyšovat?

V současné době HVP spolupracuje s 845 pojišťovacími zprostředkovateli. Priorita je především spolupráce s kvalitní obchodní sítí, a proto máme i svého školitele, který se zaměřuje na 3 základní skupiny spolupracujících osob v oblastí pojištění, a to na zaměstnance, výhradní pojišťovací agenty a pojišťovací makléře. Neustále se snažíme s naší obchodní sítí pracovat, a proto i vymýšlíme různé motivační soutěže pro interní síť, externí síť i zaměstnance. Na rozšíření obchodní sítě pracujeme a uvidíme, jak se nám současné stavy navýší.

Naše tradiční otázka. Proti čemu jste Vy osobně pojištěna?

Jako obchodní ředitelka si plně uvědomuji, že musím mít i já pojistnou ochranu na majetek, zdraví proti nahodilé události. A proto i já mám u naší pojišťovny uzavřenou spoustu druhů pojištění – pojištění majetku, stavby, odpovědnostní pojištění, havarijní pojištění, pojištění z odpovědnosti provozu vozidel, úrazové pojištění a v neposlední řadě i životní pojištění.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.