Ing. Jaroslav Mesršmíd,  CSc., MBA

Jaroslav  Mesršmíd

Funkce: Bývalý generální tajemník ČAP

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA, začal působit v pojišťovnictví na počátku devadesátých let minulého století jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a.s. V letech 1995–2006 pak pracoval jako generální tajemník České asociace pojišťoven (ČAP) a od června 2006 do konce června 2014 zastával v sekretariátu ČAP pozici specialisty v oblasti legislativy, práva a analýz.

V období 1995–2006 byl předsedou redakční rady časopisu Pojistný obzor a od roku 1997 doposud je předsedou redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. V obou časopisech zveřejnil dohromady 175 odborných článků a desítky dalších v jiných časopisech.

Je spoluautorem anglicko-českého a česko-anglického slovníku k pojišťovnictví i některých odborných publikací, například k životnímu pojištění a prevenci povodní. Jako autor vytvořil mimo jiné elektronickou encyklopedii pojišťovnictví a elektronické výkladové pojišťovací slovníky: anglicko-český a německo-český (viz www.cap.cz).

V období 2015 – 2016 byly vydány tyto jeho  publikace: „Regulace pojišťovnictví v EU“, „Pojišťovnictví v globálním prostředí“ a „Marketing v pojišťovnictví“. Jako lektor přednášel na některých českých vysokých školách i na řadě tuzemských i mezinárodních konferencí k pojišťovnictví.