NKÚ: Stát významně podceňuje riziko povodní


			NKÚ: Stát významně podceňuje riziko povodní
24.3.2020 Škody, Pojistný trh

Dle MŽP představují povodně pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a jsou příčinou závažných krizových situací, které provázejí nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel postižených území a rozsáhlé devastace kulturní krajiny včetně ekologických škod. Přesto se podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) protipovodňová opatření zpožďují a ta přírodě blízká se nedaří prosadit. Problém představují i stavby v aktivních záplavových zónách.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.