Speciální pojištění rukou od UNIQA má široké spektrum klientů


			Speciální pojištění rukou od UNIQA má široké spektrum klientů
8.1.2016 Pojistný trh

Před více než třemi roky zařadila UNIQA pojišťovna jako první na českém pojistném trhu do svého komplexního životního programu i speciální krytí pro horní končetiny. Původně bylo určeno pro klienty s profesemi, jako jsou hudebník, chirurg nebo třeba hodinář. Nicméně dosavadní zkušenosti ukazují, že svých rukou a paží si cení lidé napříč populací bez ohledu na své povolání. V současné době eviduje UNIQA už více než deset tisíc pojistných smluv s tímto rizikem, které kryje jak pracovní a mimopracovní úrazy, tak i specifická onemocnění, včetně nemocí z povolání.

Podle statistik Státního úřadu inspekce práce vzniklo v roce 2015 v ČR na 41.000 pracovních úrazů. Každý čtvrtý úraz menším či závažnějším způsobem postihl ruce nebo paže. Nejčastěji byli postiženi řidiči, dělníci na stavbách a osoby obsluhující stroje. Naopak méně úrazů připadalo na kancelářské pracovníky, manažery a vědce.

Zkušenosti z pojišťování klientů však ukazují, že není přímá souvislost mezi rizikovostí jejich profese, pracovním zatížením rukou a zájmem o pojištění proti úrazu. O speciální pojištění horních končetin stojí sice nejvíce zákazníci v dělnických a manuálních profesích nebo specializovaná povolání s převahou úkonů rukama (lékaři, farmaceuti, maséři, malíři, chemici, fotografové, redaktoři, optici nebo zdravotní sestry). Nicméně čilý zájem panuje i u dalších profesí, které už nejsou tak jednoznačně závislé na rukách: obchodníci, stavební dozor, učitelé nebo kontroloři. Naopak docela pochopitelné je velmi četné pojištění rukou žen v domácnosti. Velmi často si ruce pojišťují i studenti – jejich zastoupení ve kmeni se blíží pěti procentům. Zde je třeba ale brát i ohled na sportovní aktivity mladých, při nichž může k úrazu horních končetin snadno dojít.

Právě mimopracovní úrazy také jednoznačně dominují pojistným událostem vyřizovaným v UNIQA v souvislosti s tímto pojištěním. Vedou přitom běžná uklouznutí při chůzi, pády na kole a in-line bruslích nebo úrazy při úklidu pádem ze štaflí. Pracovní úrazy jsou zastoupeny minoritně. Nejzávažnější z nich byly způsobeny pádem z výšky na stavbě, vtažením končetiny do stroje a opařením rukou a paží pracovníka v závodní kuchyni. U onemocnění horních končetin jednoznačně dominuje v pojistném plnění syndrom karpálního tunelu.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články