Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel UNIQA pojišťovny, Martin Žáček


			Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel UNIQA pojišťovny, Martin Žáček
23.12.2015 Spektrum

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. Za uplynulý rok 2015 byla nejdůležitější událostí asi změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která se však nekonala. 

Tentokrát na otázky odpovídá předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny, Ing. Martin Žáček, CSc.

1) Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu tento rok staly, a jaký měly dopad na pojišťovny i trh?

Letošní rok byl lemován zcela zásadními legislativními milníky. Od poloviny ledna 2015, byly zrušeny finanční sankce pro neplatiče povinného ručení do Garančního fondu, z něhož se pak vyplácí škody postiženým, které nabourá motorista bez povinného ručení nebo v případě škod na zdraví motorista nezjištěný. Již nyní se ukazuje nutnost začít plnit ho nemalými prostředky od pojišťoven, tedy z prostředků těch poctivých klientů, což bude mít dopad na budoucí ceny povinného ručení. V létě se bojovalo o podobu pojištění CK proti úpadku. Pro nás pojišťovny to znamenalo hájit samotnou podstatu našeho oboru, totiž že každé pojišťované riziko musí být jednoznačně ohraničeno. Jsem rád, že se našlo konsenzuální řešení, aby cestovky mohly pojištění získat a pojišťovny mohly jejich rizika odpovědně převzít. Nepřijetí základního zákona o pojišťovnictví na sklonku roku opět ukázalo nejen doma, ale i Evropě naši problematickou českou povahu: politikaření zvítězilo nad rozumem. Tím se zkomplikoval i přechod na Solvency II od Nového roku 2016, což byl termín, na který jsme se s nasazením maximálních kapacit a obrovských finančních nákladů chystali prakticky deset let.

Trh nadále v podstatě neroste a na rozdíl od minulých desetiletí je aktuálně bohužel výrazně pomalejší než dynamika celé ekonomiky. Na trhu nedošlo k žádným zásadním přesunům mezi hráči. Rok 2016 byl nicméně ve znamení personálních změn ve vedení řady pojišťoven. Letošek ukázal, že se kolem nás vyskytují stále nové a nové výzvy i pro náš obor, které bude muset vstřebat (namátkou terorismus, auta bez řidiče, medicínský pokrok spojený se sociálními a ekonomickými problémy, a mnoho dalších). Z pojistně technického hlediska to byl dobrý rok, kdy se nám vyhnuly přírodní katastrofy. Na druhou stranu pojišťovnictví již několik let strádá nemožností efektivně zhodnocovat aktiva, protože úrokové sazby jsou na bezprecendentně nízké úrovni.


2) Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?

Žádný zásadní obrat není na obzoru. Hodně bude záležet na vývoji legislativy, na který s ohledem na turbulence z letošního roku čekáme s jistými obavami. Hlavní bude osud Solvency II, zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a transpozice IDD. To vše klade dlouhodobě enormní nároky na kapacity i finance pojišťoven. Tuhý konkurenční boj o klienty určitě nepoleví. V centru pozornosti bude i nadále ochrana zájmů spotřebitelů, často z mého pohledu až za rozumnými hranicemi, protože ve snaze „plně informovat“ zavalují pojišťovny potenciální zákazníky řadou dodatečných údajů. Trh pojištění poroste, ale bezesporu pomaleji než celá ekonomika, která má pravděpodobně velmi silně našlápnuto i na příštích dvanáct měsíců.

3) Jak Vaše společnost bojuje s pokulhávající finanční gramotností klientů?

Jde o dlouhodobý úkol. Hlavní tíha práce je na poradcích, zprostředkovatelích a na vzájemném vztahu s klientem, dlouhodobosti spolupráce a důvěře. Jen tak lze lépe redukovat a zvyšovat naše renomé v očích veřejnosti. Nicméně zájem musí být oboustranný, protože zákazník je svéprávný a odpovědný sám za sebe. A tento aspekt podle mě není zatím v médiích příliš patrný, protože zvyšování finanční gramotnosti se stále vykládá jako odpovědnost finančních institucí. Přitom si nemyslím, že bychom v této oblasti dělali málo. Patří k tomu osvětová činnost v médiích, informace na webu, v prodejních materiálech, povinně předávaných údajích nebo i samoregulace v životním pojištění. Také naše zastřešující asociace ČAP se v tomto ohledu nepřetržitě angažuje a pro rok 2016 očekáváme opětovné posílení její role v této oblasti.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články