Pojišťovnictví v roce 2016: ředitel obchodu a likvidační služby Agra pojišťovny Marek Bizoň


			Pojišťovnictví v roce 2016: ředitel obchodu a likvidační služby Agra pojišťovny Marek Bizoň
30.12.2015 Spektrum

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. Za uplynulý rok 2015 byla nejdůležitější událostí asi změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která se však nekonala.

Tentokrát na otázky odpovídá ředitel obchodu a likvidační služby, Marek Bizoň.

1) Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu tento rok staly, a jaký měly dopad na pojišťovny i trh?

Jsme úzce specializovaná pojišťovna, pojišťující pouze plodiny na poli a hospodářská zvířata ve stáji, tudíž co se týče ostatních produktů, nemáme tolik informací. Co se týká pojištění plodin a škod na plodinách, je faktem, že již druhým rokem nejsou plošné škody krupobitím, pouze lokálně, ale i tam způsobily větší škody. Na situaci na trhu to má samozřejmě vliv. Jednak klienti cítí menší potřebu se pojišťovat, jelikož si již „nepamatují“ velké škody krupobitím, který byly v letech minulých, ale i ostatní rizika si vybraly klidnější období. Co nás velmi trápilo resp. jaké riziko v posledním roce? Na podzim 2014 došlo ke značným škodám na porostech řepky ozimé, požerky slimáků, které patří do portfolia námi nabízených rizik. V neposlední řadě, což jistě zaregistrovala většina klientů i pojišťoven, došlo k výrazným škodám suchem.

Záležitost, která se nás speciálně dotýká, je vznik Fondu těžko pojistitelných rizik, pod hlavičkou PGRLF. Dotýká se nás přímo proto, že jako jediná pojišťovna na trhu, pojištění proti suchu nabízíme. Faktem je, že zatím jen v omezené míře jako pojištění škod při vzcházení na většině běžně pěstovaných plodin, jako škody nákladové, tak také u vybraných plodin – kukuřice, sója, slunečnice, jako škody výnosové. Naší pojišťovny se to dotýká tím, že se objevují hlasy, že podmínkou k získaní dotace na komerční pojištění, bude vstup do tohoto fondu. Pokud však zemědělec do fondu nevstoupí, nebude mít na tuto dotaci, na kterou jsou již zemědělci, troufám si říci, dlouhodobě zvyklí. Taktéž je pravděpodobné, že v prvních letech bude ve fondu pouze omezený objem finančních prostředků, který všechny jeho členy, v případě rozsáhlých škod, pravděpodobně neuspokojí. Na rozdíl např. od pojištění sucha, kde jsou podmínky i výše plnění jisté a pevně dané.

Další změnou bylo nastavení systému získání dotací na pojištění plodin. V letošním roce bylo nutné nejdříve zažádat o podporu pojištění a poté, po uhrazení pojistného nebo zápočtu ze škody, doložit potvrzení z pojišťovny o úhradě pojistného. I přes několik upozornění klientům však docházelo k chybám a pozdnímu podání žádosti.

2) Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?

Opět nemohu mluvit za všechna odvětví, ale pokud budu mluvit pouze za nás, za Agra pojišťovnu, tak jak jsem již zmínil, pro nás určitě bude prioritou ve větší míře nabídnout, resp. rozšířit rozsah krytí pro pojištění plodin a to konkrétně možností pojištění sucha i s plánovaným  rozšířením na další plodiny, krom již zmiňované kukuřice, sóji, slunečnice. Dále na trh nově zavádíme riziko porůstání a také jarní mráz na jabloních, hruškách a jahodách.

Stále také roste vliv makléřského obchodu, což se týká určitě většiny pojišťoven a naopak klesá podíl „přímého obchodu“. Toto s sebou nese menší stabilitu pojistného kmene pojišťoven.

3) Jak Vaše společnost bojuje s pokulhávající finanční gramotností klientů?

Naši klienti jsou většinou pojištění prostřednictvím makléře, tudíž značná část komunikace probíhá mezi ním a klientem. Pokud se jedná o přímou komunikaci mezi klientem a pojišťovnou, máme v každém regionu své zástupce, kteří jsou připraveni kdykoliv klientovi, ale i makléři, býti nápomocni. Současně dáváme našim klientům, jak písemně, tak telefonicky, důležité informace týkající se pojistného, rozsahu pojištění, dotací na pojištění atd.

Agra pojišťovna

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články